Jaarrekening 2020 vastgesteld

6 jul 2021
De gemeenteraad heeft de jaarrekening 2020 vastgesteld. Dit is een document met vooral veel cijfers over de financiën van de gemeente Culemborg. Over de inkomsten en de uitgaven. Om te verantwoorden waaraan het geld besteed is. Ook blikt het college in een jaarrekening altijd terug. Wat zijn in 2020 belangrijke werkzaamheden en gebeurtenissen geweest?

De coronapandemie trof Culemborgers vroeg in 2020. In diezelfde periode werkte de gemeente samen met inwoners en partners aan een pakket van bezuinigingsmaatregelen. Het pakket heeft ertoe geleid dat de basis weer op orde is. Om ervoor te zorgen dat Culemborg de plek blijft waar ruimte is om dingen uit te proberen, waar verbindingen en inclusie centraal staan en waar op duurzame manieren gewerkt wordt aan de toekomstbestendigheid van de stad, presenteerde het college ook een investeringsagenda. Met drie pijlers: Wonen en werken, Duurzaamheid en groen en Sociale weerbaarheid.

Belangrijke resultaten op die drie pijlers werden in 2020 behaald. Denk bijvoorbeeld aan het afronden van het Gemeentelijk Verkeer- en Vervoersplan. Of verduurzaming van schoolgebouwen. En meer grip op het sociaal domein. 

Bekijk de jaarstukken 2020 via het Raadsinformatiesysteem

De jaarrekening is ook samengevat in deze infographic. Klik op de afbeelding om de infographic te bekijken of download hem op je eigen computer.

jaarrekening 2020
Licentie: 
Copyright
Auteur: 
gemeente Culemborg