Jaarprogramma evenementen 2020 in Culemborg bekend

2 dec 2019
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Culemborg heeft het Jaarprogramma evenementen 2020 vastgesteld. Om een lijst op te stellen zijn de bij de gemeente bekende organisatoren van evenementen benaderd en is ook een oproep gedaan in de media. Door het jaarprogramma tijdig vast te stellen is er duidelijkheid voor ondernemers en bewoners en kunnen zij zo nodig rekening houden met het programma.

Culemborg heeft een mooie traditie als het gaat om evenementen. Een aantal evenementen wordt al jarenlang elk jaar gehouden en er zijn ook regelmatig nieuwe initiatieven. Dat leidt tot veel levendigheid en gezelligheid in de binnenstad. Het is van belang een goede balans te vinden voor wonen, werken, winkelen, verblijven en het houden van evenementen en festiviteiten in de binnenstad. Want ook de bewoners van de binnenstad moeten er aangenaam kunnen wonen. 

Mogelijk ontbreken er toch nog evenementen. Of willen organisatoren alsnog een vergunning indienen voor een evenement dat niet is opgenomen in het jaarprogramma. Als een aanvraag op tijd is ingediend, neemt de gemeente de aanvraag in behandeling. Het kan wel tot gevolg hebben dat het evenement op een andere plek, kleiner of in een andere vorm plaats moet vinden dan de organisator voor ogen heeft.

Het volledige overzicht is te vinden via

 

Wilt u zelf een aanvraag voor een evenement indienen? Dit kan via https://www.culemborg.nl/evenement-organiseren