Zorg en welzijn

WMO

Link naar WMO

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is erop gericht dat u zo lang mogelijk zelfstandig kunt blijven en dat u actief kunt meedoen in onze samenleving. Ook als u een beperking heeft.

Minimaregelingen, bijzondere bijstand

Bijstand, bijzondere bijstand, individuele inkomenstoeslag, collectieve ziektekostenverzekering, wet kinderopvang, kwijtschelding gemeentelijke belastingen (BSR), schuldhulpverlening en andere minimaregelingen.

Link naar Minimaregelingen, bijzondere bijstand

Zorg en welzijn

Link naar zorg

Op www.culemborgkanmeer.nl vindt u heel veel informatie over zorg en welzijn in Culemborg.

Werk en Inkomen

Werkzaak Rivierenland is de organisatie voor werk en inkomen in onze regio, dus ook voor inwoners uit Culemborg. Voor vragen over leren, werken en loopbaan kunt u terecht bij het Leerwerkloket Rivierenland.

link

Sociaal wijkteam

Met elkaar, voor elkaar! Dat is hoe het sociaal wijkteam wil werken. Bij een sociaal wijkteam kunt u terecht met vragen, zorgen en idee├źn. Over uzelf of over uw wijk. Het team bestaat uit professionals uit het welzijnswerk en de zorg. We luisteren naar uw verhaal. Samen kijken we wat mogelijk is.

link naar sociaal wijkteam

Formulierenbrigade

link naar formulierenbrigade

De formulierenbrigade weet op welke regelingen u recht kunt hebben en helpt u graag verder.

Pagina opties