Wonen en omgeving

Leefbaarheid

Groen in de stad, Culemborg gezond en in beweging, een schone stad, initiatievenloket en participatie, leefbaarheidsmonitor.

Leefbaarheid

Structuurvisie

De structuurvisie is een strategisch beleidsdocument, waarin alle aspecten met een ruimtelijke impact moeten aan de orde komen.

Verkeer

Laadpalen elektrische voertuigen, wegwerkzaamheden en werk in uitvoering.

Onderwijs en kinderopvang

Scholen, schoolvakanties, peuterspeelzalen, leerplicht, kinderopvang, leerlingenvervoer, kinderopvangtoeslag.

Bestemmingsplannen

De plannen regelen waar en wat gebouwd of aangelegd mag worden en welk gebruik is toegestaan.

Evenementen

Evenementenkalender, evenement vergunning, evenement melden.

Dieren

Hondenuitlaatplaatsen, hondenbelasting, kattenoverlast.

Melding doen

Melding openbare ruimte, verloren of gevonden voorwerpen, klacht indienen, verhuizing doorgeven, ongediertebestrijding, meldpunt discriminatie.

Wonen

Huis huren, huurdersbelangen, WOZ-waarde, leegstandwet.

Afval en milieu

Duurzaamheid, geluidsoverlast, stankoverlast, riool, afvalkalender, AVRI, milieustraat.

Veiligheid

WhatsappBuurtpreventie, burgernet, ramp of crisis, huiselijk geweld, brandweer, strooiroutes, kindermishandeling.

Veiligheid

Parkeren

Blauwe zone, parkeervergunning, gehandicaptenparkeerplaats, gehandicaptenparkeerkaart.

Pagina opties