Uittreksels

Bewijs van in leven zijn

link naar bewijs van in leven zijn

Soms hebt u een bewijs nodig waaruit blijkt dat u in leven bent.

Bewijs van Nederlanderschap

Een bewijs van Nederlanderschap is een verklaring van de burgemeester. Hierin staat dat u de Nederlandse nationaliteit hebt. 

link naar bewijs van Nederlanderschap

Verklaring omtrent gedrag

Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is een verklaring waaruit blijkt dat uw gedrag in het verleden geen bezwaar vormt voor het vervullen van een specifieke taak of functie in de samenleving.

link naar VOG

Akte of afschrift burgerlijke stand

Afschriften of akten van levensgebeurtenissen. Bijvoorbeeld van een geboorte, huwelijk, geregistreerd partnerschap, echtscheiding of overlijden

link naar Afschrift akte huwelijk of echtscheiding

Uittreksel basisregistratie personen

De gemeente houdt gegevens over haar inwoners bij in de Basisregistratie Personen (BRP). Soms hebt u een uittreksel van deze persoonsgegevens nodig. 

link naar basisregistratie personen

Pagina opties