Redichemsche waard

Bestemmingsplan Buitengebied

Alle informatie over de ontwikkelingen rondom de Redichemsche waard.

De waarden van het gebied de Redichemsche waard – ecologisch, landschappelijk, cultuurhistorisch en recreatief – zijn belangrijk en staan niet ter discussie. Het doel van het college van B&W is en blijft om deze waarden te borgen en ervoor te zorgen dat recreatief medegebruik mogelijk blijft zonder de andere waarden aan te tasten. We zoeken naar de beste manier om dit doel te bereiken door nieuwe, toekomstgerichte afspraken te maken met de eigenaar, gebruikers en andere betrokkenen. De betrokken partijen (blooteigenaar Sanderse, initiatiefnemer Van Waning, Collectief Redichemse Waard, gemeente Culemborg) zijn met elkaar in een ontwikkeltraject dat moet leiden tot een gezamenlijk Ontwikkelplan voor duurzame inrichting van de Redichemsche Waard.

In de afgelopen periode hebben de 4 partijen - Collectief Redichemsche waard, initiatiefnemer Van Waning, bloot-eigenaar Sanderse en de gemeente - geconcludeerd dat het noodzakelijk is om de huidige ecologische kwaliteit van met name de plas objectief te laten onderzoeken.

De beschikbare informatie en informatienotities over de Redichemsche waard vindt u onderaan de pagina (te downloaden documenten).

Het geldende bestemmingsplan, bestemmingsplan buitengebied, is digitaal te raadplegen.

Te downloaden documenten

Pagina opties