Projectenoverzicht

 • Raadsakkoord

  De gemeenteraad van Culemborg heeft besloten om na de verkiezingen met elkaar een raadsakkoord te maken. Een raadsakkoord is een akkoord van alle in de gemeenteraad gekozen partijen. Hier staat alle relevante informatie.

  Meer info
 • Ontwikkellocaties in Lanxmeer

  De wijk Lanxmeer is een wijk die in de jaren negentig is opgezet met hoge ambitie op het gebied van cultuurhistorie, landschap, water, energie, gebruik van bouwmaterialen, mobiliteit en bewonersparticipatie in de ontwikkeling en beheer van de wijk. Bewoners zijn erg betrokken bij hun wijk. Niet alleen onderhouden zij gezamenlijk het mandelig gebied nabij hun maar beheren zij ook de openbare ruimte en hebben zij meer dan gemiddeld invloed op de inrichting hiervan.

  Veel meer over Lanxmeer kunt u lezen op de website www.eva-lanxmeer.nl.

  Meer info
 • Warmtekeuze

  Het project Warmtekeuze Culemborg is een initiatief van Energiebedrijf Thermo Bello uit Culemborg, de gemeente Culemborg en Alliander DGO. Zij hebben andere partijen gevraagd mee te doen. Op 20 december 2016 hebben zij in het stadhuis een intentieverklaring ondertekend.

  Meer info
 • Stadsatlas Culemborg

  De Stadsatlas geeft informatie over veel verschillende onderwerpen in Culemborg. Het beschrijft onder meer de historische ontwikkeling, natuurlijke omgeving, bevolking en bebouwing.

  Meer info
 • Herinrichting Markt

  De Markt moet veel meer het visitekaartje van Culemborg worden, waar het aangenaam verblijven is. Dat is het doel van de herinrichting van de Markt. Op een aantal plaatsen wordt met water en groen gezorgd voor verblijfsplekken waar inwoners en bezoekers kunnen zitten. Water is het verbindende element. De binnenstad is autoluw en verkeer wordt via een route midden over de Markt geleid. Daardoor ontstaat tegen de gevels meer verblijfsruimte. Dat is de basis van het voorlopig ontwerp voor de herinrichting van de Markt.

  Meer info
 • Natuurvriendelijke oever

  De gemeente Culemborg is gaat een natuurvriendelijke oever aanleggen langs het Rivierenpad, het Bouwlustpad en het WWF pad.

  Meer info
 • Gasfabriekterrein Trio

  Gasfabriekterrein Trio

  Om herontwikkeling van voormalig gasfabriekterrein trio / Stationssingel mogelijk te maken, is de bodem eerst gesaneerd.

  Meer info
 • Redichemsche waard

  Bestemmingsplan Buitengebied

  Alle informatie over de ontwikkelingen rondom de Redichemsche waard.

  Meer info
 • Sprokkelenburg

  ga naar www.woneninsprokkelenburg.nl

  In de wijk Sprokkelenburg biedt de gemeente vrije kavels aan. Zo wordt het voormalige sportpark omgetoverd tot een prachtige nieuwe woonwijk nabij het centrum van Culemborg.

  Meer info
 • Spoorzone

  Afbeelding Spoorzone

  De gemeente Culemborg werkt samen met NS en Investment In den Eng BV, de twee grondeigenaren in het gebied, aan de herontwikkeling van de spoorzone in Culemborg.

  Meer info
 • Parijsch

  Parijsch Culemborg

  Culemborg werkt aan waterrijk wonen. In en met de natuur, voorzien van alle gemakken. U kunt er uw droom waarmaken. In de westelijke nieuwbouwwijk Parijsch vindt de komende jaren ook nog uitbreiding plaats: er komen nog zo’n 1100 woningen bij.

  Meer info
 • Windvisie

  foto van windmolens in Culemborg

  Het college van B&W van de gemeente Culemborg heeft op 24 oktober 2017 de Windvisie Culemborg vastgesteld. Hierin staan de voorwaarden waaronder het college wil meewerken aan de plaatsing van nieuwe windmolens.

  Meer info
 • Achter de Poort

  Achter de poort

  Sloop en nieuwbouw...

  Meer info
 • Vrije kavels te koop

  Vrije Kavel

  In de Culemborgse wijken Parijsch, Sprokkelenburg en Lanxmeer zijn vrije kavels te koop. 

  Meer info
 • Internationale duurzame ontwikkeling

  Om de vier jaar stelt de gemeenteraad hoe in Culemborg internationale samenwerking wordt ingevuld. In december 2015 stelde de gemeenteraad het beleidsplan Internationale duurzame ontwikkeling vast.

  Meer info
 • Watertoren en waterontharder Rijkstraatweg 45 - 47

  Vitens heeft plannen om op het terrein aan de Rijksstraatweg een wateronthardingsinstallatie te bouwen. De watertoren met oude pompgebouw op hetzelfde terrein stond te koop en is inmiddels verkocht.

  Meer info

Pagina opties