Minimaregelingen, bijzondere bijstand

Bijstandsuitkering

Heeft u geen werk en te weinig inkomen (of spaargeld) om van te leven samen met uw eventuele partner? Dan kunt u in aanmerking komen voor een bijstandsuitkering. Werkzaak Rivierenland regelt alles rond uitkeringen.

link naar www.werkzaakrivierenland.nl

Zorgverzekering voor mensen met laag inkomen

Woont u in Culemborg en heeft u een laag inkomen? Dan kunt u deelnemen aan de zorgverzekering van de gemeente en Menzis. U krijgt korting van Menzis op de premie van de basisverzekering en aanvullende verzekering. De gemeente betaalt mee aan de premie.

link naar zorgverzekering voor mensen met laag inkomen

Kwijtscheldingen gemeentelijke belastingen (BSR)

Hebt u een minimum inkomen (bijstandsniveau) of alleen een AOW en bent u niet in staat om de gecombineerde aanslag gemeentelijke- waterschap heffingen te betalen? Dan komt u misschien in aanmerking voor (gedeeltelijke) kwijtschelding.

link naar BSR

Bijzondere bijstand

Hebt u door bijzondere omstandigheden extra en hoge kosten? Kunt u deze niet betalen? Vraag dan bijzondere bijstand aan bij de gemeente Culemborg. Bijzondere bijstand is voor mensen met een laag inkomen en weinig of geen eigen vermogen.

link naar bijzondere bijstand

Wet Kinderopvang

U of uw kind heeft om sociale of medische redenen kinderopvang nodig en u kunt geen kinderopvangtoeslag van de belastingdienst krijgen? Met een sociaal medische indicatie krijgt u misschien van de gemeente een bijdrage in de kosten van kinderopvang.

link naar Wet Kinderopvang

Schuldhulpverlening

Hebt u moeite om rond te komen? Hebt u schulden en kunt u deze niet meer betalen? Ontvangt u aanmaningen van schuldeisers? U kunt het team Schuldhulpverlening om advies vragen. Samen kijken wij wat u aan uw situatie kunt doen en wie u daarbij eventueel kunnen helpen. Dit advies is gratis.

schuldhulpverlening

Individuele inkomenstoeslag

Als u 3 jaar achter elkaar een laag inkomen hebt, komt u misschien in aanmerking voor de individuele inkomenstoeslag. Dit is een extra uitkering die u 1 keer in de 12 maanden kunt krijgen.

link naar Individuele inkomenstoeslag

Andere minimaregelingen

Doe Mee(r)-regeling, jeugdsportfonds, jeugdcultuurfonds, stichting leergeld, Belastingdienst toeslagen, DUO

link naar Andere regelingen

Pagina opties