Afval en milieu

Duurzaamheid

link naar Duurzaamheid

Culemborg heeft projecten om klimaatneutraal te worden en heeft duurzaamheidsleningen.

Afvalkalender

Afvalkalender

Op de digitale afvalkalender ziet u wanneer uw huisvuil wordt opgehaald door AVRI.

Stankoverlast

Stankoverlast

De aanpak is afhankelijk van het soort stankoverlast of de veroorzaker.

Afval scheiden heel gewoon

Afval scheiden is belangrijk voor het behoud van onze toekomst. Met veel afval kunnen nieuwe producten gemaakt worden. Vanaf september 2018 zijn er diverse acties rond afval scheiden.

Link naar Afval scheiden in Culemborg

Milieustraat

De milieustraat in Culemborg is geopend op maandag tot en met vrijdag: 7.30 uur tot 16.30 uur, op zaterdag: 8.00 uur tot 15.30 uur. De milieustraat is gesloten op zon- en feestdagen.

Riool

link naar Riool

Lees meer over rioolgebruik en rioolaansluiting

AVRI

De AVRI verzorgt voor de gemeente Culemborg de inzameling en verwerking van huishoudelijk afval en grondstoffen.  
 

AVRI

Geluidsoverlast

Geluidsoverlast

Het is in de gemeente niet toegestaan om onnodig geluid te maken. Als u dit in bepaalde omstandigheden toch wilt doen kunt u de ontheffing geluidhinder aanvragen.

Pagina opties