Invasieve exoten

We hebben een plan voor het omgaan met Japanse duizendknoop, de reuzenbalsemien en de reuzenberenklauw. Dit zijn plantensoorten die schade voor de volksgezondheid of andere grote ongewenste effecten kunnen hebben.

Japanse duizendknoop

Deze plant kan zich heel snel uitbreiden. Dat gaat ten koste van planten die hier van nature horen te groeien. Verder kan de soort schade veroorzaken aan bijvoorbeeld verhardingen, rioleringen en funderingen door de enorme groeikracht van de wortelstokken.

Dit kunt u doen:

  • Met wortel en al uitgraven;
  • Elke maand stengels verwijderen (april – oktober);
  • Plant en snoeiafval bij restafval gooien om verdere verspreiding te voorkomen.

Reuzenbalsemien

Deze soort kan zich sterk uitbreiden en daardoor andere inheemse soorten verdringen. De plant mag in particuliere tuinen blijven staan. Wel moet verdere verspreiding voorkomen worden.

Dit kunt u doen:

  • De plant te verwijderen voordat deze zaden krijgt.

Reuzenberenklauw

De Reuzenberenklauw verdringt inheemse plantensoorten en bevat stoffen die bij aanraking door mensen (en dieren) tot brandwonden kunnen leiden. De reuzenberenklauw mag in particuliere tuinen blijven staan. Zorg er wel voor dat de plant zich niet verder kan verspreiden. Bestrijding van de berenklauw kan op meerdere manieren.

Dit kunt u doen:

  • In het vroege voorjaar de jonge scheuten met wortel en al verwijderen en dit herhalen als er een nieuwe scheut opkomt. Verder helpt intensief maaien van de plant. De plantenresten mogen bij het groenafval.

  • Draag bij de bestrijding beschermende kleding.