Internationale samenwerking

Om de vier jaar stelt de gemeenteraad hoe in Culemborg internationale samenwerking wordt ingevuld. In april 2019 stelde de gemeenteraad het beleidsplan Internationale duurzame ontwikkeling vast.

Logo Culemborg4 GlobalGoals

VN Global Development Goals

In 2016 stelden de Verenigde Naties een set van 17 Global Development Goals vast. De 17 doelen zijn:

 • Geen armoede
 • Geen honger, duurzame landbouw
 • Gezondheidszorg voor iedereen
 • Onderwijs voor iedereen
 • Gelijke rechten voor meisjes en vrouwen
 • Schoon water en sanitair voor iedereen
 • Toegang tot betaalbare en duurzame energie
 • Economische groei, werkgelegenheid
 • Infrastructuur voor duurzame industrialisatie
 • Verminderen ongelijkheid binnen en tussen landen
 • Steden veilig, weerbaar en duurzaam
 • Duurzame consumptie en productie
 • Klimaatverandering tegengaan
 • Duurzaam gebruik van de zeeën
 • Bescherming ecosystemen, bossen en biodiversiteit
 • Promotie veiligheid, publieke diensten en recht voor iedereen
 • Versterking mondiaal partnerschap om doelen te bereiken

Kijk voor meer informatie op https://www.sdgnederland.nl/

Bijdrageregeling Culemborg en internationale samenwerking

Lokale organisaties of personen kunnen aanvragen indienen bij het college van B&W voor financiële ondersteuning bij de uitvoering van projecten en activiteiten. Die moeten in de lijn zijn van de doelen die deze organisaties nastreven in internationale samenwerking. Een onafhankelijk adviesorgaan adviseert het college van B&W over deze aanvragen. Daarvoor stelde het college van B&W op 25 juni 2019 de Bijdrageregeling Culemborg en internationale samenwerking vast. Deze regeling loopt tot 31 december 2022.

Aanvragen in tijdvakken

In de regeling is opgenomen dat voor het indienen van aanvragen gewerkt wordt met tijdvakken. Dat betekent dat in 2021 in de volgende periode aanvragen kunnen worden ingediend:

 • 1 januari tot en met 30 april
 • 1 mei tot en met 31 augustus
 • 1 september tot en met 31 december

Na afloop van elk tijdvak brengt de adviescommissie een advies over alle ingediende aanvragen uit aan het college van burgemeester en wethouders. Het college beslist over het al dan niet toekennen van een bijdrage.

Hoe vraag ik een bijdrage aan?

Er zijn verschillende criteria om te bepalen dat u een bijdrage uit de regeling krijgt. Deze criteria staan in de bijdrageregeling onderaan deze pagina. Om een bijdrage aan te vragen, vult u het formulier in.


Met vragen over de bijdrageregeling kunt u terecht bij de voorzitter van de adviescommissie:
De heer Gert van der Bijl.
Telefoonnummer: 06 22 78 48 46
E-mailadres: gertvdbijl@gmail.com

De overige leden van de adviescommissie zijn mevrouw Ella Lammers, de heer Hans Lagerberg en de heer Mo Yaagoubi.