Integrale veiligheidscontrole bedrijventerrein Culemborg

13 Feb 2020
Medewerkers van de gemeente Culemborg, politie, brandweer, Belastingdienst, douane en Omgevingsdienst Rivierenland (ODR) voerden op 13 februari een integrale veiligheidscontrole uit op het bedrijventerrein Pavijen in Culemborg. Tijdens de controle heeft de politie twee aanhoudingen verricht op basis van vreemdelingenwetgeving. De Belastingdienst heeft extra informatie voor een lopend boekenonderzoek opgehaald. Ook zijn er diverse beslagen gelegd vanwege een openstaande belastingschuld. Daarnaast zijn er door de brandweer en ODR tekortkomingen op basis van brandveiligheidsvoorschriften en bouw- en milieuwetgeving geconstateerd.

Controles

Burgemeester Gerdo van Grootheest: “Dit soort controles blijven we regelmatig uitvoeren. We letten daarbij vooral op alles wat met veiligheid te maken heeft. Zo pakken we met deze controles ondermijning aan. Maar onze mensen kijken bijvoorbeeld ook of de openbare ruimte rondom de bedrijven netjes is.”

Aanpak ondermijnende criminaliteit

Deze actie vloeit onder andere voort uit het maatregelenplan keurmerk Veilig Ondernemen. Ook passen acties als deze actie in de aanpak van ondermijnende criminaliteit. De aanpak van ondermijning is voor de gemeente Culemborg een van de prioriteiten als het gaat om veiligheid in de stad. Bij ondermijnende criminaliteit zijn onder- en bovenwereld met elkaar verweven. Voorbeelden zijn burgers of bedrijven die crimineel geld witwassen of frauderen of bijvoorbeeld wietplantages of XTC-labs.