Integrale veiligheidscontrole bedrijventerrein Culemborg

21 mei 2019
Medewerkers van de gemeente Culemborg, politie, brandweer en Omgevingsdienst Rivierenland (ODR) voerden op 16 mei 2019 een integrale veiligheidscontrole uit bij bedrijfspanden in Culemborg.

Medewerkers van de gemeente Culemborg, politie, brandweer en Omgevingsdienst Rivierenland (ODR) voerden op 16 mei 2019 een integrale veiligheidscontrole uit bij bedrijfspanden in Culemborg.  Tijdens de controle werd één geval van (vermoedelijke) illegale bewoning geconstateerd. Daarnaast is een aantal bedrijven aangesproken op het hebben van een handelsvoorraad auto’s op de openbare weg.

De gemeente Culemborg, politie, brandweer en ODR blijven dit soort controles regelmatig uitvoeren. Daarbij letten ze vooral op alles wat met veiligheid te maken heeft. Maar ze kijken ook of de openbare ruimte rondom de bedrijven netjes is.

Deze actie vloeit onder andere voort uit het maatregelenplan keurmerk Veilig Ondernemen. Ook passen acties als deze actie in de aanpak van ondermijnende criminaliteit. De aanpak van ondermijning is voor de gemeente Culemborg een van de prioriteiten als het gaat om veiligheid in de stad. Bij ondermijnende criminaliteit zijn onder- en bovenwereld met elkaar verweven. Voorbeelden zijn burgers of bedrijven die crimineel geld witwassen of frauderen of bijvoorbeeld wietplantages of XTC-labs.