Integrale controle op bedrijventerrein Pavijen en in het buitengebied

1 okt 2020

Donderdag 24 september hebben de gemeente Culemborg, de politie, brandweer en Omgevingsdienst Rivierenland bij een aantal panden op het bedrijventerrein Pavijnen en in het buitengebied een integrale controle uitgevoerd. Tijdens de controle is er op één locatie illegale bewoning aangetroffen. Dit is in strijd met het bestemmingsplan. Hiervoor wordt een procedure gestart met als doel staking van de bewoning. Op meerdere locaties zijn niet goed gekeurde blusmiddelen aangetroffen. De gebruikers zijn hierop aangesproken om deze opnieuw te laten keuren.

De gemeente voert samen met partners regelmatig integrale controles uit om ondermijning aan te pakken. Ondermijning is dat de onderwereld gebruik maakt van de diensten van de bovenwereld voor illegale activiteiten. Tijdens de controles wordt gekeken of er illegale activiteiten, bijvoorbeeld productie van drugs, plaatsvinden. Daarnaast wordt er gecontroleerd op veiligheid en leefbaarheid. Denk aan bijvoorbeeld brandveiligheid, het naleven van milieuregels en het juiste gebruik van panden zoals vastgelegd in bestemmingsplannen. De gemeente en diverse partners slaan hierbij de handen ineen. Zo zorgen wij samen voor een stad waar geen plek is voor ondermijning en waar veilig gewerkt en gewoond kan worden.