Integrale controle buitengebied Culemborg

3 mrt 2021

De gemeente Culemborg heeft in samenwerking met de politie en de Omgevingsdienst Rivierenland op 25 februari een integrale controle uitgevoerd bij een aantal bedrijven in het buitengebied van Culemborg. Er is gecontroleerd op ondermijnende activiteiten zoals de aanwezigheid van verboden goederen, illegale bewoning, hennepkwekerij, strijdigheden met het bestemmingsplan, brandveiligheid en milieuaspecten.

De gemeente richtte zich tijdens de controle op vergunningsvoorschriften zoals brandveiligheid, de omgevingsdienst op het handelen in strijd met het bestemmingsplan en vanuit de politie op strafbare feiten. Tijdens de controle zijn alleen een aantal aspecten gesignaleerd die mogelijk in strijd zijn met het bestemmingsplan. De Omgevingsdienst Rivierenland gaat dit nader onderzoeken. Op alle andere genoemde punten bleek alles op orde te zijn.
Burgemeester Gerdo van Grootheest: “ondanks de coronamaatregelen blijven wij alert op criminaliteit. De integrale controles gaan gewoon door, alleen aangepast”.

De gemeente Culemborg werkt samen met partners in de aanpak van ondermijnende criminaliteit. De aanpak van ondermijning is een van de prioriteiten als het gaat om veiligheid in de stad. Bij ondermijnende criminaliteit zijn onder- en bovenwereld met elkaar verweven. Legale structuren worden dan gebruikt voor illegale activiteiten. Om ondermijnende criminaliteit op te sporen voeren wij integrale controles uit.

Ziet u iets verdachts? Meld het dan. Bel 112 als elke seconde telt of als je een verdachte situatie ziet en 0900-8844 bij geen spoed, wél politie. Melden kan ook anoniem via het meldpunt Meld Misdaad Anoniem, 0800 -7000 of www.meldmisdaadanoniem.nl.