Inspraak voorontwerp bestemmingsplan "Terweijde"

30 okt 2019
Inspraak voorontwerp bestemmingsplan "Terweijde"

Indienen reactie

Een inspraakreactie kunt u gedurende de hierboven genoemde inspraaktermijn van zes weken zowel schriftelijk als mondeling indienen:

Schriftelijke inspraakreacties kunt u indienen bij Burgemeester en Wethouders van Culemborg, Postbus 136, 4100 AC Culemborg. In deze inspraakreactie vragen wij u een goede onderbouwing te geven van uw reactie. Ook vragen wij u in de inspraakreactie duidelijk uw adres te vermelden met het oog op toekomstige berichtgeving.

Voor het indienen van een mondelinge inspraakreactie verzoeken wij u een afspraak te maken met één van de medewerkers van de afdeling Stadsontwikkeling. Zij zijn bereikbaar  onder telefoonnummer 0345 – 477 700.