Inloopavond plannen schoolgebouw en park Prijsseweg

24 jan 2019
De gemeente organiseert 29 januari een inloopavond over de plannen voor het lege schoolgebouw aan de Rosa Manusstraat en een inrichtingsplan voor een park aan de Prijsseweg.

Woningbouw

AKM-Reales BV heeft plannen gemaakt voor het oude schoolgebouw aan de Rosa Manusstraat. Het plan is om het lege schoolgebouw en gymzaal (was Oranje Nassauschool) te slopen. Daarvoor in de plaats komen twee appartementengebouwen. De in totaal 17 appartementen worden energieneutraal opgeleverd, zogenaamd ‘nul-op-de-meter’, en levensloopbestendig. Dit betekent dat ze geschikt zijn voor iedere levensfase van de bewoners. Op de daken van de gebouwen komen zonnepanelen en op het terrein komen laadpalen voor elektrische auto’s. De ruimte buiten wordt groen ingericht, met bomen, water en een natuurvriendelijke oever.

Park Prijsseweg

Uit onderzoek van de gemeente en Waterschap Rivierenland bleek dat het nodig is de sloten van het Bouwlustpad en de Roosje Voslaan met elkaar te verbinden. Die sloot komt in de groenstrook naast de Prijsseweg. De gemeente grijpt dit aan om de groenstrook als park in te richten. Afgelopen periode heeft een landschapsarchitect heeft hier een visie voor gemaakt. Dat is de basis voor een inrichtingsplan voor het park aan de Prijsseweg.

Inloopavond 29 januari 2019

Omwonenden en andere belangstellenden zijn welkom om de plannen voor de woningbouw en het park te bekijken. De inloopavond vindt plaats op 29 januari 2019. Het is in de Augustinusschool (Johanna Naberpad 1 Culemborg) van 19.30 tot 21.00 uur.