Inloopavond ontwerp aanpassingen Beethovenlaan

29 mrt 2022
Eind 2020 heeft de gemeenteraad geld beschikbaar gesteld om de verkeersveiligheid op de Beethovenlaan te verbeteren. In 2021 heeft de gemeente omwonenden gevraagd om aan te geven welke knelpunten zij op de Beethovenlaan ervaren. Buiten het project valt de rotonde Beethovenlaan – Lanxmeersestraat- Rijksstraatweg. Die rotonde maakt deel uit van de maatregelen uit het Gemeentelijk Verkeer-en Vervoersplan.

Met de knelpunten is een projectgroep aan de slag gegaan. De projectgroep bestaat uit bewoners, vertegenwoordigers van KWC en politie. Samen zijn we tot een ontwerp gekomen. Dit ontwerp willen we graag aan u voorleggen. 

Maandag 4 april

Wij organiseren hiervoor een inloopbijeenkomst op maandag 4 april 2022. Tussen 17.30 en 19.30 uur bent u welkom in de aula van het KWC, Beethovenlaan 1. U kunt binnenlopen wanneer het u past. We geven geen presentatie, maar zorgen ervoor dat het ontwerp op meerdere plaatsen in de ruimte zichtbaar is. Natuurlijk zijn er medewerkers van de gemeente aanwezig om uw vragen te beantwoorden of uw opmerkingen te noteren. Omwonenden hebben hiervoor per post een uitnodiging gehad. Andere geïnteresseerden zijn ook van harte welkom.

Het ontwerp: