Initiatievenloket

Sinds 2015 heeft Culemborg een Initiatievenloket. Hier kunnen alle Culemborgers, jong en oud, initiatieven indienen om de stad nog mooier en beter te maken.

Het gaat dan over initiatieven die nieuw zijn en een steuntje in de rug nodig hebben bij het opstarten. Denk daarbij aan het maken van een folder, organiseren van een bijeenkomst, huren van een ruimte, een stichting worden, contact met andere initiatieven. Allemaal zaken die dus te maken hebben met het proces, niet met de inhoud.

De initiatieven die we ondersteunen zijn uiteenlopend. Het zijn initiatieven op het gebied van: openbare ruimte, duurzaamheid, welzijn, cultuur, sport, educatie. De afgelopen jaren zijn veel verschillende onderwerpen langsgekomen. Ze hebben één ding gemeen: de initiatiefnemers willen graag iets doen voor de stad en haar inwoners.

We ondersteunen initiatieven op verschillende manieren. Bijvoorbeeld met advies over de aanpak, verbinding met andere initiatieven of instanties, met wet- en regelgeving en met verwijzing naar andere subsidies. En als dat nodig is ook met een bijdrage. Per jaar stelt de gemeenteraad € 24.000,- beschikbaar. Per initiatief geldt een maximale bijdrage van € 1000,-. Het is dus geen subsidie. 

Spelregels voor reguliere aanvragen

 • Er is ook een aantal spelregels voor een financiële bijdrage uit het Initiatievenloket:
 • Het initiatief moet worden ondersteund door ten minste vijf inwoners van minimaal 18 jaar. Bij minderjarige aanvragers moeten de ouders/verzorgers mee ondertekenen;
 • Het budget is bedoeld om de start van nieuwe burgerinitiatieven te ondersteunen;
 • Iedereen kan aanspraak doen op het budget;
 • Het initiatief blijft van de initiatiefnemer(s), de gemeente neemt geen taken over;
 • De verstrekking gebeurt op basis van vertrouwen maar wel op basis van een begroting. Het geld is bijvoorbeeld niet bedoeld voor salaris van de initiatiefnemer;
 • Het bedrag wordt vooraf uitgekeerd, achteraf vragen wij u een bewijs van prestatielevering te sturen, zoals een foto, filmpje of krantenartikel;
 • Per initiatief geldt een maximale bijdrage van € 1000,-.

Wat gebeurt er met uw aanvraag?

De werkgroep Initiatievenloket bespreekt de aanvragen. Deze werkgroep bestaat uit een wisselende groep van zo’n 15 medewerkers van de gemeente. Eens in de vijf weken komt deze groep bij elkaar om de aanvragen te bespreken. U krijgt altijd bericht wanneer uw aanvraag wordt besproken en wat de uitkomst daarvan is.

Een aanvraag indienen betekent niet automatisch dat uw aanvraag goedgekeurd wordt of dat u het bedrag waarom u heeft gevraagd ook krijgt. Wanneer de werkgroep Initiatievenloket bij elkaar komt ziet u hieronder. Daar staat ook wanneer u dan op tijd een aanvraag kunt indienen.

De werkgroep Initiatievenloket komt in 2023 bij elkaar op :

 

 • Dinsdag 10 januari                   (aanvraag toesturen voor woensdag 4 januari)
 • Dinsdag 14 februari                 (aanvraag toesturen voor woensdag 8 februari)
 • Dinsdag 21 maart                    (aanvraag toesturen voor woensdag 15 maart)
 • Dinsdag 25 april                       (aanvraag toesturen voor woensdag 19 april)
 • Dinsdag 30 mei                        (aanvraag toesturen voor woensdag 24 mei)
 • Dinsdag 4 juli                            (aanvraag toesturen voor woensdag 28 juni)
 • Dinsdag 8 augustus                 (aanvraag toesturen voor woensdag 2 augustus)
 • Dinsdag 12 september            (aanvraag toesturen voor woensdag 6 september)
 • Dinsdag 17 oktober                 (aanvraag toesturen voor woensdag 11 oktober)
 • Dinsdag 21 november             (aanvraag toesturen voor woensdag 15 november)
 • Dinsdag 19 december             (aanvraag toesturen voor woensdag 13 december)

Aanvraag indienen

Een aanvraag dient u in via het aanvraagformulier. U kunt het formulier uitprinten, invullen en dan inscannen of er een foto van maken en opsturen naar de gemeente via initiatief@culemborg.nl. Eventueel afgeven bij de receptie van de gemeente kan ook.

Right to challenge

U kunt ook een initiatief indienen in het kader van 'the Right to challenge'. Dat is het recht van inwoners, organisaties, buurten, verenigingen, om de gemeente uit te dagen over de uitvoering van overheidstaken. Waarvan zij vinden dat zij dat beter en efficiënter kunnen. In Culemborg is besloten om in het kader van de WMO/Jeugdwet te beginnen met kleinschalige activiteiten. Deze kunnen gekoppeld worden aan buurtbudgetten en het initiatievenloket. Gebruik voor een uitdaging hetzelfde formulier als voor een initiatief.

Buurtpanel

In sommige gevallen kunt u met uw initiatief beter terecht bij het buurtpanel. Dan gaat het over initiatieven die te maken hebben met de leefbaarheid van wijk, buurt of straat. Het zijn vaak kleinschalige initiatieven zoals een buurt-bbq, straatfeest, bloembak of bankje. 

Jaarlijks ontvangt het panel, een groep onafhankelijke inwoners uit Culemborg, daarvoor van de gemeente en KleurrijkWonen een budget. Iedere inwoner van Culemborg kan een aanvraag indienen. Het buurtpanel bepaalt vervolgens of er geld aan dit initiatief toegekend wordt. Voor meer informatie over het buurtpanel kunt u terecht op www.buurtpanelculemborg.nl.