Initiatievenloket

Heeft u voorstellen of ideeën voor uw woonomgeving of om de leefbaarheid te verbeteren? We horen graag uw voorstellen en ideeën.

Welke initiatieven krijgen ondersteuning?

Het gaat dan over initiatieven die nieuw zijn en een steuntje in de rug nodig hebben bij het opstarten. Denk daarbij aan het maken van een folder, organiseren van een bijeenkomst, huren van een ruimte, een stichting worden, contact met andere initiatieven. Allemaal zaken die dus te maken hebben met het proces, niet met de inhoud.

De initiatieven die we ondersteunen zijn uiteenlopend. Het zijn initiatieven op het gebied van: openbare ruimte, duurzaamheid, welzijn, cultuur, sport, educatie. De afgelopen jaren zijn veel verschillende onderwerpen langsgekomen. Ze hebben één ding gemeen: de initiatiefnemers willen graag iets doen voor de stad en haar inwoners.

Hoe ziet ondersteuning eruit?

We ondersteunen initiatieven op verschillende manieren. Bijvoorbeeld met advies over de aanpak, verbinding met andere initiatieven of instanties, met wet- en regelgeving en met verwijzing naar andere subsidies. En als dat nodig is ook met een bijdrage. Per jaar stelt de gemeenteraad € 24.000,- beschikbaar. Per initiatief geldt een maximale bijdrage van € 1000,-. Het is dus geen subsidie. 

Spelregels

  • Het initiatief moet worden ondersteund door ten minste vijf inwoners van minimaal 18 jaar. Bij minderjarige aanvragers moeten de ouders/verzorgers mee ondertekenen;
  • Het budget is bedoeld om de start van nieuwe burgerinitiatieven te ondersteunen;
  • Iedereen kan aanspraak doen op het budget;
  • Het initiatief blijft van de initiatiefnemer(s), de gemeente neemt geen taken over;
  • De verstrekking gebeurt op basis van vertrouwen maar wel op basis van een begroting. Het geld is bijvoorbeeld niet bedoeld voor salaris van de initiatiefnemer;
  • Het bedrag wordt vooraf uitgekeerd, achteraf vragen wij u een bewijs van prestatielevering te sturen, zoals een foto, filmpje of krantenartikel;
  • Per initiatief geldt een maximale bijdrage van € 1000,-.

Aanvragen

Een aanvraag dient u in via het aanvraagformulier. U kunt het formulier uitprinten, invullen en dan inscannen of er een foto van maken en opsturen naar de gemeente via initiatief@culemborg.nl. Eventueel afgeven bij de receptie kan ook.

Wat gebeurt er met uw aanvraag?

De werkgroep Initiatievenloket bespreekt de aanvragen. Deze werkgroep bestaat uit een wisselende groep van zo’n 15 medewerkers van de gemeente. Eens in de vijf weken komt deze groep bij elkaar om de aanvragen te bespreken. U krijgt altijd bericht wanneer uw aanvraag wordt besproken en wat de uitkomst daarvan is. Een aanvraag indienen betekent niet automatisch dat we uw aanvraag goedkeuren.

Wanneer de werkgroep Initiatievenloket bij elkaar komt ziet u hieronder. Daar staat ook wanneer u dan op tijd een aanvraag kunt indienen.

Datum werkgroepDeadline aanvragen
Dinsdag 9 januariWoensdag 3 januari
Dinsdag 13 februariWoensdag 7 februari
Dinsdag 19 maartWoensdag 13 maart
Dinsdag 23 aprilWoensdag 17 april
Dinsdag 28 meiWoensdag 22 mei
Dinsdag 2 juliWoensdag 26 juni
Dinsdag 6 augustus Woensdag 31 juli
Dinsdag 10 septemberWoensdag 4 september
Dinsdag 15 oktoberWoensdag 9 oktober
Dinsdag 19 novemberWoensdag 13 november
Dinsdag 17 decemberWoensdag 11 december 

Right to challenge

U kunt ook een initiatief indienen in het kader van 'the Right to challenge'. Dat is het recht van inwoners, organisaties, buurten, verenigingen, om de gemeente uit te dagen over de uitvoering van overheidstaken. Waarvan zij vinden dat zij dat beter en efficiënter kunnen. In Culemborg is besloten om in het kader van de WMO/Jeugdwet te beginnen met kleinschalige activiteiten. Deze kunnen gekoppeld worden aan buurtbudgetten en het initiatievenloket. Gebruik voor een uitdaging hetzelfde formulier als voor een initiatief.

Buurtpanel

In sommige gevallen kunt u met uw initiatief beter terecht bij het buurtpanelexterne-link-icoon. Dan gaat het over initiatieven die te maken hebben met de leefbaarheid van wijk, buurt of straat. Het zijn vaak kleinschalige initiatieven zoals een buurt-bbq, straatfeest, bloembak of bankje. 

Jaarlijks ontvangt het panel, een groep onafhankelijke inwoners uit Culemborg, daarvoor van de gemeente en KleurrijkWonen een budget. Iedere inwoner van Culemborg kan een aanvraag indienen. Het buurtpanel bepaalt vervolgens of er geld aan dit initiatief toegekend wordt. Voor meer informatie over het buurtpanel kunt u terecht.