Informatiebijeenkomst Windwinning Culemborg

18 jun 2019
Op 26 juni 2019 organiseren de gemeente Culemborg, Eneco en Vrijstad Windwinning een informatieavond over de conceptnotitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) van Windwinning Culemborg.
windwinning
Eneco en Vrijstad Windwinning werken aan een plan voor een windpark van zes tot acht windmolens ten zuiden van de N320. Op basis van globale onderzoeken gaan zij in de conceptnotitie NRD uit van drie inrichtingsvoorstellen. De onderzoeken gaven informatie over bijvoorbeeld de gevolgen van deze molens op natuur en landschap, geluid- en slagschaduweffecten en visualisaties van mogelijke opstellingen.

In één voorstel liggen nieuwe windmolens tegen Pavijen aan. In de twee andere liggen ze meer in het open gebied. Voor zo’n project is het wettelijk verplicht om een milieueffectrapport (MER) op te stellen. Een NRD beschrijft hoe de initiatiefnemers het milieueffectrapport aanpakken. Er staat in welke onderzoeken gedaan worden en hoe de resultaten worden beoordeeld.

Tijdens de informatiebijeenkomst op 26 juni geven initiatiefnemers samen met de gemeente Culemborg informatie. En u kunt uw vragen stellen. De informatieavond start om 20.00 uur (inloop vanaf 19.45 uur) in het stadhuis, Oude Vismarkt 4. Aanmelden is niet nodig. U bent van harte welkom.

Zienswijze

De conceptnotitie Reikwijdte en Detailniveau Windwinning Culemborg is tot en met 25 juli 2019 in te zien in het stadskantoor. Het staat ook online op www.culemborg.nl. U kunt hierop reageren (een zienswijze indienen). Dit kan tot en met 25 juli 2019, gericht aan het college van B&W via mail naar info@culemborg.nl. Of stuur een brief naar Postbus 136, 4100 AC Culemborg.