Informatieavonden Pleegzorg

21 jun 2022
De gemeenten West Betuwe en Culemborg organiseren samen met organisatie Entréa Lindenhout twee informatieavonden over pleegzorg.

De bijeenkomsten zijn op:

  • 28 juni in De Pluk, Rijksstraatweg 64 in Geldermalsen, aanvang 19.30 uur
  • 29 juni in het Stadhuis, Oude Vismarkt 4 in Culemborg, aanvang 19.30 uur

Ouders en gezinnen die meer willen weten over de -tijdelijke- zorg voor een pleegkind zijn van harte welkom!

Informatie over pleegzorg

Op de informatieavonden ontvangen deelnemers algemene informatie over pleegzorg. Wethouders Jan de Geus (West Betuwe) en Mischa Peters (Culemborg) openen de avond om het belang van pleegzorg te benadrukken. Daarna vertelt een ervaren pleegouder over zijn/haar ervaringen. Ook is er aandacht voor de projecten steunouder in West Betuwe en Buurtgezinnen in Culemborg. Uiteraard is er volop gelegenheid voor het stellen van vragen, ook na de presentaties.

In West Betuwe en Culemborg zijn nu veertig pleeggezinnen. Zij helpen andere gezinnen met de opvoeding en zorg van kinderen omdat dat thuis niet altijd lukt. De hulp varieert van een paar uur per week tot volledige opname in het pleeggezin voor langere tijd. Op dit moment wachten vijf kinderen in de regio op een pleeggezin. Het gaat hierbij vooral om weekend- en vakantiepleegzorg.

Welkom

Geïnteresseerden in pleegzorg kunnen zich aanmelden voor de informatieavonden via gabrielle.van.der.zalm@westbetuwe.nl of j.schouten@culemborg.nl. Iedereen is welkom op één van de twee bijeenkomsten. Ook zonder aanmelding.