Individuele inkomenstoeslag

Als u 3 jaar achter elkaar een laag inkomen hebt, heeft u misschien in recht op de individuele inkomenstoeslag. Dit is een extra uitkering die u 1 keer in de 12 maanden kunt krijgen.

De langdurigheidstoeslag is in 2015 overgegaan in de individuele inkomenstoeslag.

Wat is de individuele inkomenstoeslag?

De individuele inkomenstoeslag lijkt op de langdurigheidstoeslag. Het is een geldbedrag dat de gemeente u één keer per jaar kan geven als u al lang (te) weinig inkomsten hebt. U kunt het geld besteden aan spullen die u met een minimuminkomen moeilijk kunt betalen, zoals een nieuwe koelkast of televisie. De hoogte van de individuele inkomenstoeslag is 40% van de voor u geldende bijstandsnorm.

Wanneer kom ik in aanmerking voor individuele inkomenstoeslag?

Voorwaarden voor een individuele inkomenstoeslag:

  • U bent 21 jaar of ouder, maar niet ouder dan de AOW-leeftijd;
  • Uw inkomen is de afgelopen 3 jaar niet hoger geweest dan 110% van de voor u geldende bijstandsnorm.
  • U bezit niet méér eigen vermogen dan geldt voor de bijstand;
  • U ontving voor de afgelopen periode van twaalf maanden niet eerder een langdurigheidstoeslag of individuele inkomenstoeslag;
  • U heeft zich voldoende ingespannen om meer inkomen te verkrijgen en u hebt geen zicht op inkomensverbetering in de nabije toekomst.

Lees ook de beleidsregel individuele inkomenstoeslag hieronder:

Via het aanvraagformulier Individuele inkomenstoeslag kunt u aangeven dat u in aanmerking wilt komen voor de individuele inkomenstoeslag. Als u het aanvraagformulier invult en opstuurt (met de gevraagde gegevens), kunnen wij uw aanvraag in behandeling nemen.