Individuele inkomenstoeslag

Als u 3 jaar achter elkaar een laag inkomen hebt, heeft u misschien in recht op de individuele inkomenstoeslag. Dit is een extra uitkering die u 1 keer in de 12 maanden kunt krijgen.
Tijdelijk verhoging bijzondere bijstand en individuele inkomenstoeslag. Deze verhogingen gelden vanaf 1 januari 2023 voor de duur van een jaar. We verhogen de inkomensgrens voor de bijzondere bijstand van 110% naar 130% van de bijstandsnorm. We verhogen de inkomensgrens voor de individuele inkomenstoeslag van 110% naar 120% van de bijstandsnorm. We verruimen de hoogte van de individuele inkomenstoeslag van 40% naar 50% van de bijstandsnorm.

Wat is de individuele inkomenstoeslag?

De individuele inkomenstoeslag lijkt op de langdurigheidstoeslag. Het is een geldbedrag dat de gemeente u één keer per jaar kan geven als u al lang (te) weinig inkomsten hebt. U kunt het geld besteden aan spullen die u met een minimuminkomen moeilijk kunt betalen, zoals een nieuwe koelkast of televisie.

Voorwaarden

  • U bent 21 jaar of ouder, maar niet ouder dan de AOW-leeftijd;
  • Uw inkomen is de afgelopen 3 jaar niet hoger geweest dan 110% van de voor u geldende bijstandsnorm.
  • U bezit niet méér eigen vermogen dan geldt voor de bijstand;
  • U ontving voor de afgelopen periode van twaalf maanden niet eerder een langdurigheidstoeslag of individuele inkomenstoeslag;
  • U heeft geen zicht op een hoger inkomen. Als u bijvoorbeeld studeert, gaan wij er van uit dat er wél zicht is op een hoger inkomen. Ook als u in een traject voor werkbemiddeling zit, heeft u zicht op een beter inkomen.

Aanvragen

Via het aanvraagformulier Individuele inkomenstoeslag laat u weten dat u in aanmerking wilt komen voor de individuele inkomenstoeslag. Als u het aanvraagformulier invult en opstuurt (met de gevraagde gegevens), kunnen wij uw aanvraag behandelen.

Wilt u meer weten? Bel dan met afdeling bijzondere bijstand van de gemeente Culemborg, telefoon 0345 477700. Maandag en woensdag van 09.30 tot 12.30 en vrijdag van 09.30 tot 12.00.