Incidentele of structurele subsidie aanvragen

Bij de incidentele subsidies werkt de gemeente met een uiterste termijn om aan te vragen. Afhankelijk van het gewenste subsidiebedrag leest u hieronder wat voor termijn dat is. Ook vindt u bij elk bedrag het aanvraagformulier. 

Gaat het om een incidentele subsidie tot €5.000 dan moet de aanvraag 13 weken vóór aanvang van de beoogde activiteit binnen zijn.

Gaat het om een incidentele subsidie van €5.000 tot €50.000, dan moet de aanvraag 13 weken vóór aanvang van de beoogde activiteit binnen zijn.

Gaat het om een incidentele subsidie van € 50.000 en hoger, dan moet de aanvraag 20 weken vóór aanvang van de beoogde activiteit binnen zijn.

Let op:
Alleen aanvragen die volledig en op tijd binnen zijn, nemen wij in behandeling.
Op elk aanvraagformulier staat precies aangegeven welke documenten, naast het formulier, moeten worden ingediend. 
U kunt de formulieren ook opvragen bij Team Maatschappelijke Opgaven, telefoonnummer (0345) 47 77 00.

Bij de structurele subsidies werkt de gemeente met deadlines. Met een uiterste datum waarop de aanvraag binnen moet zijn. Afhankelijk van het gewenste subsidiebedrag leest u hieronder welke deadline dat is. Ook vindt u bij elk bedrag het aanvraagformulier. 

Gaat het om een bedrag tot €5.000, dan moet de aanvraag vóór 1 juli 2023 binnen zijn.

Gaat het om een bedrag van €5.000 tot €50.000, dan moet de aanvraag vóór 1 april 2023 binnen zijn.

Gaat het om een bedrag vanaf €50.000 dan moet de aanvraag  vóór 1 april 2023 binnen zijn.

Let op:
Alleen aanvragen die volledig en op tijd binnen zijn, nemen wij in behandeling.
Op elk aanvraagformulier staat precies aangegeven welke documenten, naast het formulier, moeten worden ingediend. 
Het is helaas niet meer mogelijk om een structurele subsidie aan te vragen voor activiteiten die nog dit jaar (dus in 2023) plaatsvinden. 
U kunt de formulieren ook opvragen bij Team Maatschappelijke Opgaven, telefoonnummer (0345) 47 77 00.