Illegale bewoning aangetroffen op Pavijen

18 jun 2021
bord Pavijen
Op woensdag 16 juni 2021 vond een integrale controle plaats bij zes bedrijfspanden op het bedrijventerrein Pavijen. Tijdens deze controle zijn er op twee locaties illegale bewoning aangetroffen. De gemeente is een procedure gestart om de bewoning te staken.

Het doel van deze controles is om de situatie bij bedrijven in beeld te krijgen en eventuele onrechtmatige activiteiten (bijvoorbeeld ondermijning) tegen te gaan. De gemeente wilt hiermee een signaal geven dat wij ondermijnende activiteiten niet tolereren. Ook voor de ondernemers die zich wel aan de regels houden. Ieder bedrijf of eigenaar van een pand kan bezocht worden en is op voorhand niet verdacht.

Burgemeester Gerdo van Grootheest: “Ondermijning is een gevaar voor de veiligheid en leefbaarheid van onze stad. Wij stellen dan ook samen met onze partners alles in het werk om dit tegen te gaan. De controles op Pavijen en op andere plekken passen in deze aanpak.”

Er is tijdens de afgelopen controle gecontroleerd op veiligheid en leefbaarheid. Zo is er gekeken of de panden brandveilig zijn, de milieuwetgeving werd nageleefd en of de bedrijfsactiviteiten in overstemming zijn met het bestemmingsplan. Ook zijn de panden onderzocht op illegale praktijken zoals drugs en illegale bewoning.

Om zicht te houden op de activiteiten op het bedrijventerrein wordt er regelmatig gecontroleerd bij bedrijfspanden. Verschillende partijen, zoals gemeente, Omgevingsdienst, Openbaar Ministerie, politie en Belastingdienst trekken hier samen in op. Wij geven hier samen prioriteit aan om de veiligheid in onze stad te kunnen waarborgen. 

Wie verdachte zaken ziet kan deze melden bij de gemeente, de wijkagent of anoniem bij Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000 of www.meldmisdaadanoniem.nl.