Huurdersbelangen

Huurdersbelangen Vereniging Culemborg

Johanna Naberstraat 9
4105 EH Culemborg
t. 0345 533 115
http://hbvculemborg.nl/

Huurcommissie

Postadres: Postbus 16495, 2500 BL Den Haag
www.huurcommissie.nl

De Huurcommissie is een landelijke instantie. Huurders en verhuurders kunnen er terecht met vragen. Of als ze een geschil hebben over de huur en verhuur van een woonruimte.

Nederlandse Woonbond

Nieuwe Achtergracht 17
1018 XV Amsterdam
t. 020 551 77 00
www.woonbond.nl

De Nederlandse Woonbond is een belangenvereniging van huurders en woningzoekenden.