Huisnummerbesluit Boerenstraat en Fij Sijbrantstraat

15 jul 2020

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de volgende huisnummerbesluiten zijn genomen:

  • Boerenstraat 41a en 41b –- 6 juli 2020
  • Fie Sijbrantstraat 11 –- 7 juli 2020

Iedere belanghebbende kan tot 6 weken na vermelde datum bezwaar maken tegen het besluit. Hiervoor moet hij een bezwaarschrift bij burgemeester en wethouders indienen. Zie verder op de pagina Bezwaar maken.