Huiselijk geweld en kindermishandeling

Vermoedt u dat er sprake is van huiselijk geweld of kindermishandeling? Bij buren, vrienden, of bij een van uw leerlingen of een patiënt? Er altijd iets wat u kunt doen.

Meld het anoniem bij Veilig Thuis

U kunt Veilig Thuis (anoniem) bellen voor advies. Ook als u twijfelt. Een medewerker van Veilig Thuis bespreekt de situatie met u. Samen kijkt u of u zelf iets aan de situatie kunt doen. Als het nodig is kunt u een melding doen van huiselijk geweld of kindermishandeling. Dan doet Veilig Thuis onderzoek of schakelen ze hulp in.

Bel met Veilig Thuis op 0800-2000 (gratis en 24/7 bereikbaar).

Wat kunt u zelf doen bij vermoedens van kindermishandeling?

Bij een vermoeden van kindermishandeling in uw omgeving, kunt u het volgende doen:

  • Sta open voor signalen van kindermishandeling. Als u het gevoel heeft dat er iets aan de hand is, klopt dat vaak ook. U bent waarschijnlijk niet de enige die iets ziet, maar misschien wel de eerste die wat doet.
  • Praat met het kind zelf of met de ouders. Besef u dat kindermishandeling vaak het gevolg is van onmacht. U kunt al helpen door er te zijn voor het gezin. Of door het kind een luisterend oor te bieden.

ikvermoedhuiselijkgeweld.nl

Op ikvermoedhuiselijkgeweld.nl staat meer informatie over hoe u het beste kunt handelen bij het vermoeden van huiselijk geweld en kindermishandeling. De website geeft tips en adviezen en telefoonnummers van hulpverleners.

Kindertelefoon

Kinderen die willen praten over problemen die ze thuis hebben, kunnen bellen of chatten met de Kindertelefoon. Het telefoonnummer is: 0800- 0432 (gratis). Op de website van de Kindertelefoon staat meer informatie.

Hulplijn Seksueel Misbruik

Kinderen en volwassenen die slachtoffer zijn van seksueel misbruik kunnen voor hulp en advies terecht bij de Hulplijn Seksueel Misbruik van Verbreek de Stilte. Ook getuigen van seksueel misbruik of mensen die een slachtoffer van seksueel misbruik in hun omgeving willen helpen, kunnen met hun vragen terecht bij de hulplijn. Het telefoonnummer is 0900-999 90 01. Op de website verbreekdestilte.nl vindt u meer informatie.