Huiselijk geweld

Als leerkracht, huisarts of hulpverlener kunt u het vermoeden hebben dat er sprake is van huiselijk geweld. De meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling vertelt u wat u kunt doen.

Anoniem melden

U kunt Veilig Thuis (anoniem) bellen voor advies. Een medewerker van Veilig Thuis bespreekt de situatie met u en bepaalt wat de volgende stappen zijn. Als het nodig is kunt u een melding doen van kindermishandeling.

Bel met Veilig Thuis op t. 0800-2000 (gratis en 24/7 bereikbaar).

Op Vooreenveiligthuis.nl (wordt geopend in een nieuw venster), vindt u meer informatie over hoe u het beste kunt handelen bij het vermoeden van huiselijk geweld en kindermishandeling. De website geeft tips en adviezen, telefoonnummers van hulpverleners.

Zie ook:
| Kindermishandeling | Veiligheid