Hoorzitting bezwarencommissie

8 jan 2020
Op dinsdag 14 januari 2020 houdt de bezwarencommissie een hoorzitting. Deze hoorzitting is openbaar.

U bent welkom in het gemeentehuis Tiel, Ambtmanstraat 13 in Tiel. De hele agenda staat op www.culemborg.nl/commissie-bezwaarschriften.

De documenten zijn van 8 januari 2020 tot en met 13 januari 2020 in te zien voor belanghebbenden. Neem hiervoor contact op met het secretariaat van de bezwarencommissie. Dat kan via telefoonnummer 0344 637 354 of via e-mail naar ajz@bvowb.nl.