Hondenuitlaatplaatsen

In het Hondenpoepplan zijn uitlaatstroken en losloopgebieden opgenomen. In het grootste deel van deze gebieden hoeft u de uitwerpselen van uw hond niet op te ruimen. Op alle andere plaatsen in de openbare ruimte dus wel.

Veel mensen beleven veel plezier aan hun hond. Lekker met de hond wandelen en spelen. Maar wel graag zo dat anderen er geen last van hebben. Daarom is eind 2009 het Hondenpoepplan in uitvoering gegaan.

Hieronder een samenvatting van de regels waar de hondenbezitter zich aan moet houden:

 • In de bebouwde kom is de hond aangelijnd, tenzij anders aangegeven.
 • U moet de poep van uw hond opruimen.
 • U moet altijd een opruimzakje bij u hebben.
 • In de meeste losloopgebieden en op de uitlaatstroken hoeft u de poep niet op te ruimen.
 • In speeltuinen, trapveldjes en schapenweiden zijn honden niet toegestaan.

Voor mensen met een geleidehond of een handicap die niet in staat zijn om uitwerpselen op te ruimen, geldt geen opruimplicht. Hiervoor is een uitzondering gemaakt in de Algemene Plaatselijke Verordening van de gemeente. Wel vragen we deze hondenbezitters zich in te spannen om overlast door hondenuitwerpselen waar mogelijk te voorkomen.

Gratis hondenpoepzakje

De hondenpoep kunt u opruimen met speciale hondenpoepzakjes. De gratis zakjes zijn verkrijgbaar bij:

 • het stadskantoor
 • dierenspeciaalzaken in Culemborg
 • dierenklinieken in Culemborg
 • de Kynologenclub Culemborg
 • Milieustraat (Randweg 7)

Weggooien plastic poepzakjes

Gebruikte poepzakjes kunt u weggooien in alle gemeentelijke afvalbakken. Op veel van deze bakken zit een sticker met het hondenpoeplogo ‘Een beetje baas ruimt op’. Maar ook in de afvalbakken zonder sticker kunt u de zakjes kwijt. Gooi de zakjes vooral niet in de straatputten; deze raken hierdoor verstopt.

Handhaving

De regels uit het hondenpoepplan worden ook gehandhaafd. Hiervoor huurt de gemeente handhavers van AVRI in. Deze handhavers zijn dagelijks in Culemborg, zowel overdag als ’s avonds. De handhavers kunnen een boete uitschrijven.

Subsidie hondencursussen

De gemeente Culemborg vindt dat een goed opgevoede hond zich beter gedraagt op straat en dus ook minder overlast veroorzaakt. Daarom ‘subsidieert’ de gemeente de hondeneigenaren die een cursus afgerond hebben bij de kynologenclub. De bijdrage bedraagt € 10,- per afgeronde cursus.

De bijdrage wordt gegeven als aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

 • U heeft een hond en woont in Culemborg
 • De cursus wordt gevolgd bij de Kynologenclub (KC) Culemborg en omstreken
 • Voor de volgende cursussen kunt u een bijdrage ontvangen:    
  • Puppycursus/training voor honden tot 6 maanden
  • Gehoorzaamheidscursus starter
  • Gehoorzaamheidscursus opstap
  • Gehoorzaamheidscursus A   

De aanvraag moet binnen twee maanden na dagtekening van het diploma of certificaat bij de gemeente ingediend zijn.

De bijdrage kunt u aanvragen met het aanvraagformulier sponsoring hondencursussen.

Stuur het formulier ingevuld op naar:

Gemeente Culemborg
t.a.v. Tanja van Rossum
Postbus 136
4100 AC Culemborg

Als bijlage moet u een kopie van het (op naam gestelde) certificaat of diploma overleggen als bewijs van afronding van de cursus.