Hondenpoepplan

Het Culemborgse hondenpoepplan is in oktober 2009 ingevoerd. Er zijn uitlaatstroken en losloopgebieden, er worden gratis opruimzakjes verstrekt en er vindt handhaving plaats.

Regels hondenbezitters

Hieronder een samenvatting van de regels voor hondenbezitters:

 • In de bebouwde kom moet u de poep van uw hond opruimen
 • U moet altijd een opruimzakje bij u hebben
 • In de bebouwde kom moet u de hond aanlijnen
 • In de meeste losloopgebieden en op de uitlaatstroken hoeft u de poep niet op te ruimen
 • In speeltuinen, trapveldjes en schapenweiden zijn honden niet toegestaan

Is op een bepaalde plek voor u niet duidelijk of het wel of geen uitlaatstrook of losloopgebied is, ruim dan altijd de poep op en houdt uw hond aangelijnd. Hierdoor loopt u niet het risico op een boete. De regels uit het hondenpoepplan worden ook gehandhaafd. Hiervoor huurt de gemeente handhavers van AVRI in. Deze handhavers zijn dagelijks in Culemborg, zowel overdag als ’s avonds.

Voor mensen met een geleidehond of een handicap die niet in staat zijn om uitwerpselen op te ruimen, geldt geen opruimplicht. Hiervoor is een uitzondering gemaakt in de Algemene Plaatselijke Verordening van de gemeente. Wel vragen we deze hondenbezitters zich in te spannen om overlast door hondenuitwerpselen waar mogelijk te voorkomen.

Uitlaatplaatsen

In het Hondenpoepplan zijn uitlaatstroken en losloopgebieden opgenomen. 

Gratis hondenpoepzakjes

De hondenpoep kunt u opruimen met speciale opruimzakjes. De gratis zakjes zijn verkrijgbaar bij:

 • het stadskantoor
 • dierenspeciaalzaken in Culemborg
 • dierenklinieken in Culemborg
 • de Kynologenclub Culemborg (KCC)
 • Milieustraat (Randweg 7)

Gebruikte poepzakjes kunt u weggooien in alle gemeentelijke afvalbakken. Op veel van deze bakken zit een sticker met het hondenpoeplogo ‘Een beetje baas ruimt op’. Maar ook in de afvalbakken zonder sticker kunt u de zakjes kwijt. Gooi de zakjes vooral niet in de straatputten; deze raken hierdoor verstopt.

Vergoeding hondencursus

De gemeente verstrekt een vergoeding aan hondeneigenaren die een cursus afgerond hebben bij de kynologenclub. De bijdrage bedraagt € 10,- per afgeronde cursus.

De bijdrage wordt gegeven als aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

 • U heeft een hond en woont in Culemborg
 • De cursus wordt gevolgd bij de Kynologenclub (KC) Culemborg en omstreken
 • Voor de volgende cursussen kunt u een bijdrage ontvangen:    
 • Puppycursus/training voor honden tot 6 maanden
 • Gehoorzaamheidscursus starter
 • Gehoorzaamheidscursus opstap
 • Gehoorzaamheidscursus A   

De aanvraag moet binnen twee maanden na dagtekening van het diploma of certificaat bij de gemeente ingediend zijn.

De bijdrage kunt u aanvragen met het aanvraagformulier sponsoring hondencursussen.