Hondenbelasting

U betaalt hondenbelasting als u een hond hebt. U krijgt dan een keer per jaar een aanslag hondenbelasting van de Belastingsamenwerking Rivierenland (BSR). De BSR verzorgt de heffing en inning van de hondenbelasting voor de gemeente Culemborg.

Schaft u een hond aan of bent u niet langer eigenaar van een hond, dan bent u verplicht de wijziging hiervan schriftelijk te melden bij de BSR.

Het is mogelijk om deze aanmelding of afmelding door te geven via de website van de BSR.

Voorkom een boete en geef uw hond(en) nu aan bij BSR. Dit kan via MijnBSR op de website www.bsr.nl
(u heeft dan wel uw DigiD nodig).

Automatische incasso

Als de betaling van uw gemeentelijke belastingen via een automatische incasso loopt en u wilt dat dat zo blijft, hoeft u niets te doen. Wilt u de automatische incasso stopzetten: neem contact op met de BSR via telefoon 0344 704 704.

Bezwaarmogelijkheid

Bent u het niet eens met de aanslag? Dan kunt u binnen zes weken na dagtekening van het aanslagbiljet schriftelijk bezwaar maken bij de BSR. Om bezwaar te kunnen maken moet in het bezwaarschrift een aantal onderwerpen aan de orde komen.

  • uw persoonlijke gegevens, zoals uw naam en uw adres;
  • het aanslagnummer. Dit nummer kunt u vinden op de aanslag;
  • uw handtekening;
  • motivering van uw bezwaarschrift: u geeft dus aan waartegen u bezwaar maakt.

Kwijtschelding

Voor de hondenbelasting is geen kwijtschelding mogelijk.

Wat gebeurt er als u gaat verhuizen?

Verhuizen binnen gemeente Culemborg: dit heeft geen invloed op de door u te betalen belastingen.

Verhuizen naar een andere gemeente

U moet uw verhuizing melden bij uw nieuwe gemeente. Deze nieuwe gemeente neemt contact op met de gemeente Culemborg. Na enige tijd ontvangt u automatisch van de BSR de herberekening van de hondenbelasting.

Is uw hond al aangemeld?

BSR verzorgt voor de gemeenten Culemborg, Geldermalsen, IJsselstein, Maasdriel, Montfoort, Tiel, West Maas en Waal en Wijk bij Duurstede de hondenbelasting. De gemeenten Lingewaal en Neerijnen hebben geen hondenbelasting. Gebleken is dat niet iedereen de hond heeft aangemeld bij BSR. Daarom gaat BSR een controle uitvoeren.

Heeft u uw hond niet aangegeven voor hondenbelasting en blijkt uit de controle dat u wel een hond heeft, dan ontvangt u alsnog een aanslag hondenbelasting en ook een boete. Zie ook de folder Controle hondenbelasting.

 

Contactgegevens BSR

Belastingsamenwerking Rivierenland
Bezoekadres: De Blomboogerd 1, 4003 BX Tiel
Postadres: Postbus 18, 4000 AA Tiel
Telefoon 0344 704704

U krijgt dan een keer per jaar een aanslag hondenbelasting van de BSR. De BSR verzorgt de heffing en inning van de hondenbelasting voor de gemeente Culemborg. De tarieven vindt u op de website van de BSR.