Hoe wij werken

Culemborg is een mooie, historische stad in beweging met ruim 28.000 inwoners. De kwaliteit van Culemborg wordt onder meer bepaald door de fraaie ligging aan de rivier de Lek. De binnenstad heeft een sfeervolle markt met historische gebouwen en een goed horeca- en winkelaanbod. Er zijn veel voorzieningen en de stad biedt een dynamisch woon-, werk en leefklimaat. Mensen in Culemborg zijn maatschappelijk betrokken. Deze betrokken houding van inwoners maakt van Culemborg een stad waarin nieuwe ontwikkelingen en unieke initiatieven van de grond komen. Bij deze vitale stad past een soortgelijke gemeentelijke organisatie.

 

 

Bekijk de film 'Werken in Culemborg'

De organisatie

In 2018 is onder de noemer “hart voor de organisatie” een plan van aanpak opgesteld voor het verder ontwikkelen van de gemeentelijke organisatie als vitale en toekomstbestendige werkorganisatie. De werkorganisatie stemt haar handelen steeds goed af op de gemeenschap. Verdergaande (burger)participatie en outcome gericht werken worden belangrijker en daar hoort een wendbare organisatie bij. Dit vraagt iets van de medewerkers: professioneel invulling geven aan bestuursopdrachten en een integrale benadering van vraagstukken. Medewerkers worden in staat gesteld om zelfregelend te (gaan) werken. De verantwoordelijkheden worden zoveel mogelijk op teamniveau neergelegd, waarbij de verbinding tussen beleid en uitvoering in het sociale, ruimtelijke en publieke domein goed is georganiseerd. Ook het programmatisch werken is gepositioneerd. De organisatie kent de volgende kerncompetenties: betrokken, ondernemend, ontwikkelend en transparant.

In Culemborg werken 176 medewerkers met enthousiasme voor de inwoners en het bestuur. Zij doen dit onder leiding van een 2-hoofdige directie en een 6-tal teamleiders. Elke teamleider is verantwoordelijk voor meerdere teams. Daarnaast kent de organisatie een 2-tal programmaregisseurs. De leden van de directie, de teamleiders en de programmaregisseurs samen met de controller vormen het managementteam overleg.

Sturingsfilosofie

Om een wendbare (en vitale) organisatie te kunnen zijn, vormen de medewerkers de factor die uiteindelijk het verschil maakt. In de sturingsfilosofie staan daarom de medewerkers centraal. Ons uitgangspunt is dat iedereen talenten heeft en dat het voor de medewerkers en de organisatie van toegevoegde waarde is om de ruimte te geven die nodig is om zoveel mogelijk zelf te kunnen regelen in het team. Uiteraard binnen eenduidige kaders van de organisatie.

Locaties gemeente Culemborg

  • Stadskantoor, (Ridderstraat 250)
  • Triosingel (Triosingel 34; brandweer, wijk- en stadsbeheer)
  • stadhuis (Oude Vismarkt 4)
  • kinderboerderij De Heuvel (Weithusen)