Handhaving Culemborg

Hoe is het gesteld met de veiligheid in Culemborg?

17 oktober 2023
- nieuws

Veiligheid is een basisvoorwaarde voor geluk en welzijn van en voor de Culemborgers. Het veiliger maken van de stad is daarmee een belangrijke doelstelling van de gemeente Culemborg. We zetten een aantal cijfers op een rij zodat u een beeld heeft van het aantal meldingen en de thema’s waarin deze meldingen gedaan worden.

Drugs 

Mede naar aanleiding van 13 meldingen bij de politie, gemeente en Meld Misdaad Anoniem heeft de burgemeester het afgelopen jaar vijf keer een dwangsom opgelegd om drugshandel tegen te gaan.

Digitale veiligheid

Tot nu toe zijn er 13 aangiften gedaan voor online oplichting. Dat is net zoveel als in heel 2022. Een stijgend probleem dus. 

Jeugdoverlast meldingen politie

De trend lijkt dalende maar alertheid is geboden richting het einde van het jaar waarbij de vuurwerkoverlast als groot probleem ervaren wordt. Tot nu toe zijn er 120 meldingen gedaan.

Zorg en Veiligheid

De ambitie van de gemeente Culemborg is om inwoners te helpen en de kwetsbaren in onze samenleving te beschermen. Het aantal meldingen blijft stabiel, maar een (preventieve) actieve aanpak blijft nodig. Er zijn dit jaar tot nu toe iets meer dan 50 meldingen gedaan. Over het hele jaar 2022 was dit bijna 200.

Zichtbare integrale controles 

Veiligheid richt zich ook op preventie. Om die reden worden er verschillende integrale controles uitgevoerd. Integraal betekent in samenwerking met partners als politie, ODR, Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit en bijvoorbeeld Waterschappen. Dit jaar zijn er vier controles gehouden waarbij tientallen bedrijven en andere locaties bezocht zijn.