Hervestiging vanuit het buitenland

Iedereen die zich vanuit het buitenland vestigt en langer dan 4 maanden blijft, moet zich persoonlijk melden (dus ook kinderen). U laat zich bij de stadsbalie inschrijven in de Basisregistratie personen.

Wie moeten zich melden?

Iedereen die zich vanuit het buitenland vestigt moet zich persoonlijk melden (dus ook kinderen). Het is ook bedoeld voor mensen die al eerder ingeschreven hebben gestaan, maar zich lieten uitschrijven naar het buitenland. U moet dan documenten mee nemen van feiten die in het buitenland gebeurd zijn, zoals een huwelijk, echtscheiding of geboorte kind.

Meenemen naar uw afspraak

  • Geldig identiteitsbewijs;
  • Geboorteakte (eventueel gelegaliseerd en vertaald in Nederlands, Engels, Duits of Frans);
  • Huurcontract of koopcontract of verklaring van medebewoning of schriftelijke toestemming van de woningbouwvereniging;
  • Indien van toepassing: machtiging tot voorlopig verblijf (MVV);
  • Indien van toepassing: huwelijksakte.

Als u komt vanuit Aruba, Bonaire, Curaçao, Saba, Sint Eustatius of Sint Maarten:

  • een bewijs van uitschrijving.