Herinrichting van Het Hof

We gaan Het Hof opnieuw inrichten om de parkeerplaats en de route naar de oude binnenstad groener te maken. Daarnaast willen we Het Hof beter bestand maken tegen hevige regenbuien. Ook maken we met de nieuwe inrichting duidelijk dat de autoluwe binnenstad hier begint.

Samenwerking

Een mooie samenwerking (en met heel veel werk achter de schermen) van Collectief Centrum CLMBRG – werkgroep Aantrekkelijke Omgeving Binnenstad, gemeente Culemborg, vastgoed, ondernemers en in participatie met omwonenden en belangengroepen.

Waarom?

Met de vaststelling van het beleidsstuk ‘Regieplan Openbare ruimte Versterkte Binnenstad’ door de raad is er besloten om Het Hof opnieuw in te richten. Bij deze herinrichting spelen we in op de klimaatverandering. Op warme dagen zorgen planten en bomen straks voor verkoeling. Daarnaast is Het Hof straks beter bestand tegen hevige regenbuien door het tijdelijk vasthouden van water in de groenvakken. Ook willen we de binnenstad aantrekkelijker maken. Door groen en bankjes toe te voegen wordt het aantrekkelijker om hier te verblijven. Verder is er extra aandacht voor de historie van de stad. De parkeerplekken aan de zuidelijke kant bij de oude stadsmuur worden verwijderd en de oude lantaarnpalen worden voorzien van led verlichting.

Wat gaat er gebeuren?

Op Het Hof worden verschillende groenstroken gemaakt. In de groenstroken komen mooie, vaste planten en bomen. Zo vergroenen we het zicht op Het Hof. Ook komen er twee stroken met grote blokhagen, zodat de auto’s op de parkeerplaats iets minder zichtbaar worden. Onder Het Hof wordt een waterbergende fundering aangelegd om het hemelwater op te vangen. Het water wordt vertraagd afgevoerd naar de stadsgracht.

Er komen enkele parkeerplaatsen bij op Het Hof. Bij het ontwerp is rekening gehouden met de inpassing van de kermis die hier jaarlijks plaatsvindt. We maken een knik in de rijbaan met veel groen eromheen, zodat het duidelijk wordt dat de autoluwe binnenstad hier begint. De huidige controlecamera’s bij de toegang tot het autoluwe gebied blijven staan. Naast de rijbaan komt een afgescheiden voetpad, waardoor voetgangers makkelijker de binnenstad in lopen.

Contact

Vragen of opmerkingen? Stuur een e-mail naar de heer Verhoeven: m.verhoeven@culemborg.nl