Herinrichting parkeerplaats Costerweg

We vervangen het parkeerterrein aan de Costerweg door een parkachtige omgeving waar mensen kunnen wandelen en verblijven.

Waarom?

We vinden het belangrijk om ook ons bedrijventerrein te vergroenen. Het parkeerterrein aan de Wethouder Schoutenweg/Costerweg wordt al een paar jaar niet meer gebruikt om te parkeren. Daarom richten we dit deel van het bedrijventerrein opnieuw in.

Met deze herinrichting spelen we in op de veranderende weersomstandigheden. Extreme droogte in de zomer en hevige regenbuien. Daarnaast heeft een groene omgeving een positief effect op onze gezondheid en nodigt het sneller uit tot een (lunch)wandeling.  

Door deze groene plekken aan te leggen, willen we het bedrijventerrein ook aantrekkelijker maken voor nieuwe ondernemers.

Wat gaat er gebeuren?

We richten het parkeerterrein aan de Costerweg in als gebied voor waterberging om wateroverlast te verminderen. Waterberging is nodig omdat de gemeente wettelijk verplicht is tot een goede waterhuishouding. En dat is maar goed ook, want in 2006 en in 2007 hadden we twee jaar achter elkaar extreme regenbuien waardoor bedrijven in de problemen kwamen door wateroverlast. Er is niet altijd de kans en ruimte om extra waterberging te maken. Nu was die er wel en wordt de waterberging aan de Costerweg aangelegd.

Een groot deel van de bomen waar de waterberging komt, wordt verplaatst naar een andere locatie. Er komt ook een biodiversiteitsbos. Aan het wandelpad komen zitbanken die aansluiten op de oversteek aan de Wethouder Schoutenweg. 

Waarom worden hier geen woningen gebouwd?

Voor dit gebied geldt de bestemming Bedrijventerrein en de bijbehorende functies als waterhuishouding en verkeer. Omdat dit onderdeel is van het bedrijventerrein, bouwen we hier geen woningen. De mogelijkheden van de bedrijven eromheen worden dan beperkt. Met de ontwikkeling van de stationsomgeving verplaatsen we al veel bedrijven om een deel van het bedrijventerrein te gebruiken voor woningbouw. 

Hoe wordt dit project betaald?

De financiën komen voor een deel uit de heffingen van ons Water en Rioleringsplan. En we hebben subsidie ontvangen uit de Regiodeal van Regio Rivierenland.

Planning werkzaamheden

Planning herinrichting Costerweg
Taak Begindatum Einddatum
Afkoppelen K&L door derden 20 november 20 november
Opstellen werkplan en verkeersplan 16 november 16 november
Inrichten werkterrein 22 november 22 november
Verwijderen bestrating, kolken en leidingen 24 november 30 november
Snoeien bomen en begroeiing 22 november 24 november
Verplanten bomen 27 november 29 november
Grond graven en afvoeren 1 december 21 december
Aanleggen fundatie voetpad  8 januari 2024 12 januari 2024
Aanbrengen duikers en beschoeiing 12 december 20 december
Verleggen riool 5 december 6 december
Aanbrengen banden 8 januari 2024 12 januari 2024
Aanbrengen blokkenmatten 12 december 15 december
Aanbrengen grauwstabiel en inzaaien groen 25 maart 2024 29 maart 2024
Plantvakken Ghandi 4 december 8 december

Contact

Vragen of opmerkingen? Stuur een e-mail naar de heer Boulakhrif: s.boulakhrif@culemborg.nl