Herinrichting Bosboomgaard

Samen

Voordat het park opnieuw ingericht wordt, werken we samen met omwonenden aan het ontwerp. Na input door middel van een online vragenlijst, een bijeenkomst in het park zelf en een gesprek met kinderen van de aangrenzende school Oranje Nassau is er een ontwerp schets gemaakt.

Waar gaan we voor? 

Met dit project wordt de gebruikswaarde van het park verbeterd, leefbaarheidsproblemen aangepakt en verschillende maatschappelijke effecten bereikt, namelijk:    

  • de speelfunctie wordt verbeterd en de gebruikswaarde van het park wordt voor kinderen en volwassen vergroot;
  • het verbeteren van de sociale veiligheid (belangrijke pijler voor leefbaarheid);
  • de leefbaarheid in en rond het park verbetert zich en de sociale cohesie wordt versterkt;
  • de langzame verkeersroutes in het park sluiten beter aan op de omgeving;
  • de overlast van jongeren wordt verminderden/of hanteerbaar.

Omdat  kinderen van 10 tot 14 jaar in Culemborg relatief weinig speelmogelijkheden hebben, wordt er in dit project aan deze groep prioriteit gegeven. Uiteraard zonder de jongere kinderen (6-9 jaar) volledig uit het oog te verliezen.

Ervaringen tot nu toe

Het park sluit aan op doorgaande langzaam verkeersroutes. De grote hoeveelheid schapenpoep op de paden weerhoudt bewoners ervan om prettig in het park te wandelen en er doorheen te fietsen.

Buurtbewoners vinden de bomen langs het fiets-wandelpad aan de noordkant van het park te hoog. Het geeft schaduw in hun tuin en er is gevaar voor omwaaien). Ook hebben sommige bomen de verwelkingsziekte.

Nieuw speelbeleid

Sinds mei 2020 nieuw speelbeleid ontwikkeld. Op het gebied van spelen heeft gemeente Culemborg beleidsdoelstellingen om:

  • spel voor álle kinderen mogelijk te maken (inclusief kinderen met een beperking, de financieel minder bedeelden en de oudere kinderen);
  • kinderen te stimuleren om vaker en langer zelfstandig buiten te spelen;
  • met de geboden speelmogelijkheden de ontwikkeling van kinderen in brede zin te stimuleren.

Wat willen we?

We willen een park bieden met speelplekken in een natuurrijke omgeving waar ook ruimte blijft voor schapen. Door kindvriendelijke, groene langzaam-verkeerpaden met elkaar te verbinden wordt het park toegankelijk en voor alle kinderen, ook voor kinderen met een beperking. De geboden speelmogelijkheden bieden een meerwaarde voor het zelfstandig buiten spelen van kinderen.

Biodiversiteit en klimaat

De natuurwaarde en beleving van het park kan verbeterd worden. Meer gevarieerde beplanting zorgt voor meer seizoensbeleving en biedt ruimte aan verschillende dieren, vogels, bijen en vlinders. Bomen bieden schaduw en gaan hittestress tegen. Tijdens steeds heter wordende zomers kun je picknicken, uitrusten en elkaar ontmoeten in de verkoelende schaduw van een boom. Ook biedt het park ruimte voor wateropvang bij heftige regenbuien, omdat het overgrote deel van het park niet verhard is.

Planning

Kijk voor de laatste planning op Platform Culemborg.

Leuk feitje

De Bosboomgaard is begin jaren ‘90 aangelegd. Een deel van het park werd beheerd door er schapen te laten grazen. Tien jaar geleden moest de gemeente vanwege bezuinigingen stoppen met het natuurlijk begrazen op diverse plekken in de stad. In de Bosboomgaard is het, met ondersteuning van de gemeente, overgenomen door een aantal buurtbewoners.

Openingstijden

maandag 9.00 - 16.00 uur
dinsdag 9.00 - 19.00 uur
woensdag 9.00 - 16.00 uur
donderdag 9.00 - 16.00 uur
vrijdag 9.00 - 12.00 uur

Wij werken op afspraak

Bezoekadres

Ridderstraat 250 (ingang Oostersingel)
4101 BK Culemborg

Postadres

Postbus 136
4100 AC Culemborg

Informatiemagazine - voorzieningen en stratengids
 

Contact

Telefoon 0345 477 700
Maandag, dinsdag, woensdag, donderdag van 9.00 - 16.00 uur
Vrijdag van 9.00 - 12.00 uur

E-mail info@culemborg.nl

Wij zijn bereikbaar via

© 2023 Gemeente Culemborg