Herinrichting Bosboomgaard

Binnenkort start de herinrichting. Ter voorbereiding zijn de knotten geknot om te voorkomen dat er vogels in gaan broeden en er is een quickscan flora en fauna gemaakt. Beschermde flora en fauna, zoals vogels of andere dieren of planten, mogen nooit worden verstoord of vernietigd.

Doel

Met dit project verbeteren we de gebruikswaarde van het park, pakken we leefbaarheidsproblemen aan en bereiken we verschillende maatschappelijke effecten:

  • de speelfunctie verbetert en de gebruikswaarde van het park vergroot voor kinderen en volwassen;
  • de sociale veiligheid (een belangrijke pijler voor leefbaarheid) verbetert;
  • de leefbaarheid in en rond het park verbetert en de sociale cohesie versterkt;
  • de langzame verkeersroutes in het park sluiten beter aan op de omgeving;
  • de overlast van jongeren vermindert of wordt hanteerbaar.

Omdat kinderen van 10 tot 14 jaar in Culemborg relatief weinig speelmogelijkheden hebben, geven we hen in dit project prioriteit. Uiteraard zonder de jongere kinderen (6-9 jaar) uit het oog te verliezen.

Het nieuwe ontwerp

Samen met de bewoners is een ontwerpschets gemaakt. Door uit twee ontwerpen het mooiste mee te nemen is er een derde en definitieve schets ontstaan. Er komt een waterloopje, een hoek voor kinderen om te spelen en er blijft een deel voor de ruige natuur dat onze biodiversiteit ten goede komt. Wat verder nog?

Het hondenveldje blijft ongeveer op de huidige plek. Het spelen is vooral in het oostelijk deel van het park. Hierdoor blijft aan de westkant naast de bult ruimte voor een wat ruiger grasveld met daarin een uitgemaaid pad en een ligweide. Het brengt meer rust in de buurt van de seniorenwoningen. Ook is daar nu extra ruimte beschikbaar voor een tuintje, dat aangelegd kan worden.

Schapen

De schapen houden alle ruimte die ze nu ook hebben. Daarbij wordt het middenpad van oost naar west vrijwel geheel schapenpoepvrij. Dat lukt niet helemaal, omdat de schapen ook op de bult moeten komen. Het meest noordelijke pad wordt omgezet in een uitgemaaid pad. Daardoor kunnen pizzakoeriers en jongeren dit niet meer als doorgaande route gebruiken. Dit leidt ook tot het minder hangen op de bruggetjes.

Hekjes

Om het middenpad schapenpoepvrij te krijgen moet er wat schapengaas omgezet worden naar de noordkant van het pad (op tekening is dit in rode stippellijn aangegeven). Ook ten zuiden van de grote bult wordt het schapengaas overgezet naar de kant van de bult zodat hier geen klaphekjes meer nodig zijn. In totaal zijn er dan 12 hekjes nodig, waarvan er 7 verplaatst moeten worden en er 5 blijven staan (nu zijn er 18 hekjes). Het aantal klaphekjes wordt dus aanzienlijk minder, en er zijn veel meer paden schapenpoepvrij. De noord-zuid routes die naar de school lopen zijn deels door schapengebied dus niet geheel poepvrij. Het aantal paden dat schoongehouden moet worden neemt wel af, en is daarmee makkelijker bij te houden door de vrijwilligers van de schapen.

Inclusief spelen

In de uitwerking van de spelelementen en speeltoestellen houden we rekening met inclusiviteit, waarmee het spelen ook bereikbaar moet zijn voor minder validen. Er komt een informatiebord in het park, met daarop de spelregels en ook interessante info over de schapen en biodiversiteit in het park. De locatie van dit bord wordt nog ingetekend.

Definitief ontwerp

In het definitieve ontwerp is samen met de omwonenden gekozen voor meer openheid en beleving. Dit betekent dat er voor dit nieuwe ontwerp keuzes zijn gemaakt. Om meer van het een te krijgen, kun je minder van het ander hebben.

Vlinderidylle, biodiverse bloemrijke kruidenmengsels en speelplekken krijgen in het nieuwe ontwerp meer ruimte. In het nieuwe ontwerp zie je straks 180 stukken inheemse bosplantsoen. Er komen meer boom- en heestersoorten die ruimte krijgen uit te groeien tot grote exemplaren.  De veelzijdigheid aan boom- en plantsoorten zorgt naast beleving ook voor meer biodiversiteit.

Beleid

Nieuw speelbeleid

Sinds mei 2020 is een nieuw speelbeleid ontwikkeld. De doelen van dit beleid zijn:

  • spel voor álle kinderen mogelijk maken. Inclusief kinderen met een beperking, de financieel minder bedeelden en de oudere kinderen;
  • kinderen stimuleren om vaker en langer zelfstandig buiten te spelen;
  • met de geboden speelmogelijkheden de ontwikkeling van kinderen in brede zin stimuleren.

Biodiversiteit en klimaat

De natuurwaarde en beleving van het park kan verbeterd worden. Meer gevarieerde beplanting zorgt voor meer seizoensbeleving en biedt ruimte aan verschillende dieren, vogels, bijen en vlinders. Bomen bieden schaduw en gaan hittestress tegen. Tijdens steeds heter wordende zomers kun je picknicken, uitrusten en elkaar ontmoeten in de verkoelende schaduw van een boom. Ook biedt het park ruimte voor wateropvang bij heftige regenbuien, omdat het overgrote deel van het park niet verhard is.

Leuk feitje

De Bosboomgaard is begin jaren ‘90 aangelegd. Een deel van het park werd beheerd door er schapen te laten grazen. Tien jaar geleden moest de gemeente door bezuinigingen stoppen met het natuurlijk begrazen op diverse plekken in de stad. In de Bosboomgaard is het overgenomen door een aantal buurtbewoners, met ondersteuning van de gemeente.

Planning

Kijk voor de laatste planning op Platform Culemborgexterne-link-icoon.