Helpen bij stemmen tellen

12 Feb 2019
Op 20 maart 2019 zijn er verkiezingen voor de Provinciale Staten en het Waterschap. Op 23 mei 2019 voor het Europees Parlement. Voor het tellen van de stemmen zoekt de gemeente Culemborg hulp.
De telploeg start om 21.00 uur en blijft tot alle stemmen geteld zijn. Als u wilt helpen kunt u zich aanmelden via www.culemborg.nl/aanmelden-als-stembureaulid.

Als particulier ontvangt u een vergoeding voor uw bijdrage aan de verkiezingen. Eventuele reiskosten worden niet apart vergoed.