Grootschalig zelfbeheer

De wijk Lanxmeer is geen gewone woonwijk. Al ruim voordat er een spa de grond in ging, zijn de (toekomstige) bewoners betrokken bij de inrichting van de wijk. Logisch vervolg op deze grote betrokkenheid is dat de bewoners deze ruimte ook (voor een deel) zelf beheren. Hiervoor heeft de bewonersvereniging van Lanxmeer de beheerstichting Terra Bella opgericht.

Terra Bella

Een deel van het totale onderhoudsbudget hebben we overgedragen aan Terra Bella. Zij voeren een deel van het beheer uit. Het gaat daarbij vooral om de kleinschalige werkzaamheden. Zoals het bijhouden van een aantal plantvakken, het uitmaaien van de vijveroevers, het onkruidvrij houden van de halfverharding en het opruimen van zwerfvuil. Door dit kleinschalig beheer zelf uit te voeren kunnen de bewoners selectiever beheren en zelf bepalen welke planten ze wel of niet laten staan.

Wijkschouw

We voeren samen met de beheerstichting Terra Bella minimaal twee keer per jaar een wijkschouw uit. We kijken samen of het beheer op de afgesproken wijze wordt uitgevoerd. Verder vindt aan het begin van elk jaar afstemming plaats over de verdeling van de werkzaamheden. Het zelfbeheer bevalt de bewoners erg goed. Doordat ze zelf verantwoordelijk zijn voor een deel van het onderhoud blijft hun betrokkenheid bij de wijk groot.

Openingstijden

maandag 9.00 - 16.00 uur
dinsdag 9.00 - 19.00 uur
woensdag 9.00 - 16.00 uur
donderdag 9.00 - 16.00 uur
vrijdag 9.00 - 12.00 uur

Wij werken op afspraak

Bezoekadres

Ridderstraat 250 (ingang Oostersingel)
4101 BK Culemborg

Postadres

Postbus 136
4100 AC Culemborg

Informatiemagazine - voorzieningen en stratengids
 

Contact

Telefoon 0345 477 700
Maandag, dinsdag, woensdag, donderdag van 9.00 - 16.00 uur
Vrijdag van 9.00 - 12.00 uur

E-mail info@culemborg.nl

Wij zijn bereikbaar via

© 2023 Gemeente Culemborg