Groot onderhoud riool Parallelweg Oost

Er is groot onderhoud aan het riool van de Parallelweg Oost nodig. Er zijn veel lekkages in de buisverbindingen. Door het vocht groeien er wortels van bomen in de rioolbuis. Daardoor ontstaan verstoppingen.

Het deel van de Stationsweg tussen rotonde en Ina Boudier Bakkerstraat is in week 18 en 19 aan de beurt. Voor die tijd is er wat voorbereidend werk. Er kan hinder zijn voor het verkeer bij de rotonde. Er zijn verkeersregelaars om de overlast te beperken.

Het riool wordt eerst schoongemaakt. Daarna komt er een kunststof ‘kous’ in. Dat maakt de buis stevig dicht. Er kunnen geen wortels meer doorheen groeien en de lekkages zijn weg. Daardoor werkt het systeem weer zoals het hoort.

In Culemborg is het riool in Parallelweg Oost een belangrijke verbinding tussen de Binnenstad en de rioolwaterzuivering. Het deel tussen de Ina Boudier Bakkerstraat en de rioolwaterzuivering is al op deze manier behandeld.