Grondonderzoek in speeltuinen van Gelderland

9 mrt 2020
Van maart tot en met mei 2020 doet de provincie Gelderland onderzoek naar de aanwezigheid van lood in de grond van speeltuinen. In Culemborg is het onderzoek in de week van 9 maart 2020.

In de provincie Gelderland zijn 220 speeltuinen willekeurig uitgekozen. Ongeveer twintig speeltuinen daarvan zijn in Culemborg.

De speelplaatsen zijn gewoon te gebruiken

Per speeltuin is een medewerker van Geofoxx ongeveer 15-20 minuten bezig. De medewerker neemt grondmonsters van de bovengrond. Dat wordt getest op lood. De gaten in de grond vult hij meteen weer op.

Bij een paar gemeenten in de provincie zijn speeltuinen eerder al onderzocht op lood. De resultaten waren in orde. We verwachten dat dit ook voor Culemborg geldt. Daar willen we zeker van zijn. Daarom doet de provincie dit onderzoek. Er is onderscheid gemaakt in speeltuinen in voor-oorlogsgebied (denk aan de binnenstad en omgeving) en na-oorlogsgebied (denk aan de uitbreidingswijken).

Waar komt dat lood vandaan?

Lood komt van nature in de aardkorst voor en wordt voor veel producten gebruikt. In de grond kunnen looddeeltjes zijn gekomen door bijvoorbeeld sloopwerkzaamheden van gebouwen waarin lood was verwerkt. Of via neerslag van de uitlaatgassen van auto’s. Omdat lood minder goed is voor mens en milieu zijn andere producten ontwikkeld, zoals loodvrije benzine.

Contactpersonen van de provincie Gelderland

De provincie Gelderland is opdrachtgever voor het onderzoek. Heeft u vragen over dit onderzoek dan kunt u contact opnemen met de provincie Gelderland: