Griffie

Raadsleden hebben naast hun werk voor de gemeenteraad vaak een baan of volgen een studie. Om alles in goede banen te leiden, staan de griffier en de medewerkers van de griffie de raadsleden bij.

Rol van de griffie

De griffier is de ‘secretaris’ van de gemeenteraad, onafhankelijk en neutraal. Vanuit deze positie adviseert de griffier over voorstellen en werkwijze van de raad. Om de belangen van de raad goed te kunnen behartigen, werkt de griffier intensief samen met de burgemeester en de gemeentesecretaris. Vergaderingen, speciale thema avonden van de raad, stadsgesprekken, werkbezoeken en werkgroepen van de gemeenteraad kunnen door de griffier en de griffie worden ondersteund. De communicatie over en met de gemeenteraad loopt grotendeels via de griffie.

Wilt u informatie over de gemeenteraad en vergaderingen of zoekt u als inwoner, vereniging of organisatie contact met de raad, raadsfracties of raadsleden? Wilt u komen inspreken in een commissie- of raadsvergadering of een burgerinitiatief indienen? De griffier en medewerkers van de griffie staan voor u klaar.

Samenstelling griffie

Dick van der Harst, griffier
e-mail: d.van.der.Harst@culemborg.nl

Clementine van Ruitenbeek- van Schaik, raadsadviseur/plaatsvervangend griffier
e-mail: c.van.ruitenbeek@culemborg.nl

Anne-Marie Ossendrijver-Vendrig, medewerker griffie
e-mail: a.ossendrijver@culemborg.nl

Cristel Drost, medewerker griffie
e-mail: c.drost@culemborg.nl

Contactgegevens

Correspondentie aan de gemeenteraad kunt u via de griffie versturen, bij voorkeur digitaal naar griffie@culemborg.nl. Het algemene telefoonnummer van de griffie is 0345 477 712, u kunt ook bellen met de receptie van het stadskantoor, t. 0345 477 700.

Postadres:
Gemeenteraad Culemborg
T.a.v. de Griffie
Postbus 136
4100 AC Culemborg

Openingstijden

maandag 9.00 - 16.00 uur
dinsdag 9.00 - 19.00 uur
woensdag 9.00 - 16.00 uur
donderdag 9.00 - 16.00 uur
vrijdag 9.00 - 12.00 uur

Wij werken op afspraak

Bezoekadres

Ridderstraat 250 (ingang Oostersingel)
4101 BK Culemborg

Postadres

Postbus 136
4100 AC Culemborg

Informatiemagazine - voorzieningen en stratengids
 

Contact

Telefoon 0345 477 700
Maandag, dinsdag, woensdag, donderdag van 9.00 - 16.00 uur
Vrijdag van 9.00 - 12.00 uur

E-mail info@culemborg.nl

Wij zijn bereikbaar via

© 2023 Gemeente Culemborg