Gezond en in beweging

Heeft u ideeën hoe inwoners uit Culemborg gezond en in beweging kunnen blijven? Met die oproep gaf wethouder Sidali op 1 november 2016 het startschot voor Culemborg Gezond en in Beweging: “Ik wil met alle Culemborgers aan de slag en samen zoeken hoe u en uw buren in de buurt gezond en fit kunnen zijn en blijven. Uw idee mag nog in de kinderschoenen staan. Samen zetten we Culemborg in beweging!”

Subsidie

De gemeente stelt voor de jaren 2017, 2018 en 2019 jaarlijks geld beschikbaar om goede plannen financieel te kunnen ondersteunen in de vorm van subsidie. Tijdens de startbijeenkomst hebben drie plannen al een waardecheque ontvangen. De drie ideeën die een cheque hebben gekregen zijn:

  • Geertje Braakman met haar idee om in samenwerking met het Huis van de Buurt en Beatrix zorgcentrum een nordic walking activiteit voor ouderen op te starten.
  • Loek Heinsman (gymnastiekvereniging Sportbalans) en Helene de Rigter (Indigo). Indigo biedt onder andere preventieve ondersteuning voor mensen met somberheidsklachten. Samen willen ze een wekelijkse beweegactiviteit opstarten voor volwassenen.
  • Angela Ykhout en Vera Both (ROC-Rivor), Kitty Winter (taaldocent) en Jolanda Slobbe (ElkWelzijn) hebben het idee om in de Doenerij/Leerhuis volwassenen gezondheidsvaardigheden aan te leren. Dit met het oog op het voeren van regie op de eigen gezondheid en alle fysieke, emotionele en sociale uitdagingen in het leven.

Van idee naar plan

Voor alle ideeën geldt, dat de idee-indieners, in gesprek met de gemeente, ondersteuning krijgen om van het idee een plan te maken. Daarin moet de samenwerking met meerdere partners, zoals bijvoorbeeld een buurt- of sportvereniging, duidelijk worden. Ook laat het plan zien dat de activiteit meerdere jaren kan worden uitgevoerd. De ideeën en uitgewerkte plannen worden allemaal geplaatst op de beleidsagenda Culemborg gezond en in beweging. Aan de hand van deze agenda werkt de gemeente de komende vier jaar met inwoners samen om ervoor te zorgen dat Culemborgers gezond en actief blijven.

Er zijn de komende jaren regelmatig momenten om in te stappen en een idee uit te werken tot een plan. Deze momenten worden vooraf aangekondigd. Ook volgen er netwerkbijeenkomsten. Iedereen kan zich daarbij aansluiten.

Meer weten?

Inwoners die meer willen weten over Culemborg Gezond en in Beweging, kunnen contact opnemen met de gemeente Culemborg via gezondeninbeweging@culemborg.nl of t. 0345 477 700 (Fons van den Dries of Marjolein van Pelt).

Te downloaden documenten

Hieronder is een overzicht van documenten die u kan vinden in het archief van de website.

  • Nieuwsbrief 1 Culemborg gezond en in beweging - december 2016
  • Beleidsregels agenda Culemborg gezond en in beweging - 6 december 2016
  • Aanvraagformulier Culemborg gezond en in beweging - 2016-2019