Gezocht: hulp bij het verkeersexamen

12 Feb 2020
Elk jaar organiseert de Fietsersbond Culemborg samen met Verkeersexamen-Culemborg het verkeersexamen voor leerlingen van groep 7 en 8. Fietsen wordt steeds belangrijker. Daarom moeten kinderen al vroeg wennen aan de regels van het verkeer. En moeten ze weten hoe ze daarmee omgaan.

Op school krijgen leerlingen in groep 7 en 8 verkeerslessen. Zo krijgen zij de theorie onder de knie. Het praktisch fietsverkeersexamen is de afsluiting daarvan. Zo’n 300 leerlingen doen mee. Zij fietsen langs een uitgezette route door Culemborg. Leerlingen zitten zo’n 30 minuten op de fiets. Op 10 plaatsen zitten waarnemers die beoordelen of leerlingen zich aan de regels houden. De start en finish zijn op de gemeentewerf aan de Triosingel.

Om het praktisch verkeersexamen mogelijk te maken heeft de organisatie vrijwilligers nodig. Helpt u een handje mee?

Hoeveel tijd kost het organiseren?

Als team verdelen we de activiteiten. We komen regelmatig samen en helpen elkaar. Begin van het jaar beginnen de voorbereidingen. Tot eind maart kost dat een uurtje per week. In april/mei moet er een informatieavond georganiseerd worden. Ook wordt de PR in gang gezet en de precieze route uitgestippeld. Dat kost ongeveer 1 tot 3 uur per week. Op de dag van het fietsexamen bent u van ‘s morgens 8.00 uur tot in de middag bezig. Het examen is op een vrijdag begin juni.

Helpt u mee?

Wilt en kunt u tijd vrij maken? Meldt u zich dan aan via culemborg.fietsersbond.nl. Kijk ook op deze site voor meer informatie.