Geslaagde controle op bedrijventerrein Pavijen

19 mei 2021
Bij een integrale controle op het bedrijventerrein Pavijen is een mogelijke illegale bewoning aangetroffen en zijn er diverse overtredingen aangetroffen op het gebied van bouw- en milieuwetgeving en brandveiligheid. Er is sprake van strijdigheid van het bestemmingsplan en zijn er zaken aangetroffen bij de afname van elektriciteit. Ook werden er bedrijven aangetroffen die niet ingeschreven staan bij de Kamer van Koophandel. De geconstateerde overtredingen worden verder onderzocht en opgepakt.

Gemeente, politie, brandweer, Omgevingsdienst Rivierenland en Liander voerden op 18 mei een integrale controle uit om een vollediger beeld te krijgen over wat zich afspeelt bij bedrijven en hoe panden gebruikt worden. Meerdere keren per jaar voert de gemeente samen met de partners dit soort controles uit. Ieder bedrijf of eigenaar van een pand kan bezocht worden en zijn op voorhand niet verdacht.

Door deze controles krijgen wij meer zicht op wat er speelt bij bedrijven en kunnen gelijk actie ondernemen bij verdachte situaties. Dit past ook in onze aanpak van ondermijnende criminaliteit. Voor de gemeente Culemborg is dit één van de belangrijkste prioriteiten als het gaat om de veiligheid in onze stad.

Burgmeester Gerdo van Grootheest geeft aan dat de controle bijdraagt aan een verbetering van de veiligheid en de leefbaarheid op het bedrijventerrein Pavijen.

Ook een bijdrage willen leveren aan de verbetering van de veiligheid en leefbaarheid van onze gemeente? Meld een verdachte situatie bij de gemeente via info@culemborg.nl, de wijkagent via https://www.politie.nl/aangifte-of-melding-doen of anoniem bij Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000 of www.meldmisdaadanoniem.nl.