Geschiedenis van Culemborg

In 2018 vierde Culemborg haar 700-jarige stadsrechten. Er woonden al veel langer mensen in dit gebied. Het oudste gebruiksvoorwerp dat in Culemborg gevonden is, is een vuurstenen bijl uit de Midden-Steentijd. Dat is uit ongeveer 5000 voor Christus.

In de canon van Culemborg staat de historie van de stad uitgebeeld en uitgelegd. Lees over de vele opgravingen, de band met Zuid-Afrika, de beroemde Lekbrug, Pieter Aafjes, waarom Culemborg 'Meubelstad' wordt genoemd en veel meer.

Cultureel erfgoed

Een groot deel van ons cultureel erfgoed wordt bewaard in archieven. De stukken zijn in te zien bij het Regionaal Archief Rivierenland in Tiel. Het Culemborgse archief beslaat een tijdspanne van zo'n 650 jaar. In het archief worden onder meer de stadsrechten uit 1318 bewaard. De archieven zijn gratis toegankelijk voor publiek. Van dinsdag tot en met vrijdag is het archief open van 09.00 - 16.30 uur. U hoeft daarvoor geen afspraak te maken.

Regionaal Archief Rivierenland

De gemeente Culemborg maakt deel uit van het Regionaal Archief Rivierenland. Zij beheren het historisch archief- en documentatiecentrum voor de gemeenten Tiel, Buren, Culemborg, Neder-Betuwe, Geldermalsen en Neerijnen en van het Waterschap Rivierenland. De genealogische bronnen van Culemborg zijn gratis te raadplegen via de website van het Regionaal Archief Rivierenland. Genealogische bronnen zijn gegevens die te maken hebben met familieonderzoek, bijvoorbeeld bevolkingsregisters en kerkelijke boeken.

Meer informatie

J.S. de Jongplein 3 in Tiel
t. 0344 612 230 
e. info@regionaalarchiefrivierenland.nl
i. www.regionaalarchiefrivierenland.nl 

Download