Portefeuille

 • Openbare orde en veiligheid
 • Regionale samenwerking
 • Burgerparticipatie
 • Communicatie
 • Publiekszaken en dienstverlening
 • Personeel en organisatie

Nevenfuncties die horen bij de functie van burgemeester

 • Lid algemeen bestuur Veiligheidsregio Gelderland-Zuid (portefeuillehouder zorg en veiligheid) - onbetaald
 • Lid algemeen bestuur Regio Rivierenland (portefeuillehouder Regiodeal) - onbetaald
 • Voorzitter stuurgroep Regiodeal Fruitdelta Rivierenland - onbetaald
 • Voorzitter Raad van Toezicht CV Ontwikkelingsmaatschappij Parijsch - onbetaald
 • Lid Raad van Toezicht RTR-NL (cameratoezicht) - onbetaald
 • Lid commissie Bestuur en Veiligheid van de VNG - onbetaald

Andere nevenfuncties

 • Voorzitter Vereniging Stadswerk - onbetaald
 • Bestuurslid Gelders Genootschap – onbetaald

Openingstijden

maandag 9.00 - 16.00 uur
dinsdag 9.00 - 19.00 uur
woensdag 9.00 - 16.00 uur
donderdag 9.00 - 16.00 uur
vrijdag 9.00 - 12.00 uur

Wij werken op afspraak

Bezoekadres

Ridderstraat 250 (ingang Oostersingel)
4101 BK Culemborg

Postadres

Postbus 136
4100 AC Culemborg

Informatiemagazine - voorzieningen en stratengids
 

Contact

Telefoon 0345 477 700
Maandag, dinsdag, woensdag, donderdag van 9.00 - 16.00 uur
Vrijdag van 9.00 - 12.00 uur

E-mail info@culemborg.nl

Wij zijn bereikbaar via

© 2023 Gemeente Culemborg