Gemeentelijke onderscheidingen

Sommige personen zetten zich op uitzonderlijke wijze in voor Culemborg. Deze mensen verdienen hier waardering voor. Ze komen daarom in aanmerking voor een gemeentelijke onderscheiding. Dit geldt voor zowel inwoners van Culemborg als mensen van buiten Culemborg. Deze mensen moeten worden voorgedragen door iemand anders. Er zijn vier soorten gemeentelijke onderscheidingen:

Ereburgerschap van de gemeente Culemborg

Voor het ereburgerschap komen mensen in aanmerking met zeer uitzonderlijke verdiensten voor Culemborg. Het is een blijk van hoogste waardering en erkentelijkheid aan de betreffende persoon. Het gaat hier om langdurige prestaties of inspanningen die erg belangrijk zijn voor de stad.

De toekenning van het ereburgerschap gebeurt op voorstel van burgemeester en wethouders. De gemeenteraad neemt het besluit over de toekenning. Het ereburgerschap wordt uiterst kritisch en zeldzaam toegekend.

Zilveren legpenning

De zilveren legpenning kan aan zowel personen als organisaties worden toegekend. De legpenning is een blijk van waardering en erkentelijkheid voor het leveren van een bijzondere prestatie voor de Culemborgse gemeenschap gedurende lange tijd.

Burgemeester en wethouders besluiten over de toekenning van de zilveren legpenning. Verzoeken voor de zilveren legpenning worden uiterst kritisch beoordeeld.

Stadsspeld

De stadsspeld is voor personen die zich geruime tijd verdienstelijk maakten voor de Culemborgse samenleving. Of voor personen die een meer dan opvallende (sport)prestatie leverden.

Burgemeester en wethouders van Culemborg beslissen over de toekenning van de stadsspeld.

Jeugdonderscheiding

Gemeente Culemborg kent de Jeugdonderscheiding. Deze is bedoeld voor bijzondere prestaties, geleverd door jeugd en jongeren. Deze onderscheiding is uitsluitend bestemd is voor jongeren t/m 17 jaar, al dan niet uit Culemborg.

Deze onderscheiding kan worden toegekend bij bijzondere prestaties op maatschappelijk terrein van de meest uiteenlopende aard. Het kan bij deze onderscheiding zowel gaan om prestaties gedurende een periode als om incidentele gebeurtenissen. Bij de jeugdonderscheiding horen een oorkonde en een aandenken. Een onderzoek naar onbesproken gedrag hoort standaard tot het vooronderzoek bij jongeren vanaf 12 jaar.

De burgemeester kent deze onderscheiding toe.

Welke gegevens heeft u nodig voor een aanvraag?

  • naam, voornamen, adres, woonplaats
  • korte levensomschrijving
  • reden voor het indienen van het voorstel; tijdstippen waarop de verdiensten zijn gemaakt
  • gewenste datum van uitreiking
  • om welke gelegenheid het gaat; afscheid, jubileum o.i.d.
  • een compleet overzicht van de bijzondere verdiensten. Het gaat hier om de feitelijke gegevens

Tijdpad

De behandeling van het voorstel voor een gemeentelijk onderscheiding kost veel tijd. U moet het voorstel tenminste vijf maanden van tevoren naar de burgemeester sturen. Het voorstel wordt dan behandeld in het college van burgemeester en wethouders. In het geval van het ereburgerschap moet de gemeenteraad er vervolgens een besluit over nemen. Voor de zilveren legpenning en de stadsspeld neemt het college een besluit. Wanneer het besluit is genomen wordt de aanvrager hierover geïnformeerd.

Meer informatie?

Neem voor meer informatie contact op met het bestuurssecretariaat, via t. 0345 477 700.

Downloads