Gemeentelijk Verkeer- en Vervoersplan (GVVP)

Om ervoor te zorgen dat Culemborg op gebied van verkeer in de toekomst veilig, bereikbaar en leefbaar blijft, is de gemeente Culemborg bezig met het opstellen van een mobiliteitsplan. Het Gemeentelijk Verkeer- en Vervoersplan (GVVP). Dat gebeurt in samenspraak met inwoners, organisaties en de gemeenteraad van Culemborg.

In 2018 besloot de gemeenteraad om een GVVP op te stellen. Het GVVP geeft richting aan de prioriteiten voor de komende tien jaar. Om het GVVP te maken doorlopen we drie fases. Iedere fase ronden we af met een besluit van de raad. We zitten nu in fase 3. De drie fases zijn:

 • Fase 1: Inventarisatie grootste knelpunten
 • Fase 2: Netwerken in beeld brengen
 • Fase 3: Oplossingen bedenken

De gemeente doet dit natuurlijk niet alleen. Vanaf het begin denkt een grote  klankbordgroep  mee. De groep bestaat uit inwoners, ondernemers, scholen en diverse vertegenwoordigers. Van Veilig Verkeer Nederland, Fietsersbond Culemborg, Provincie Gelderland, buurgemeenten, politie, Veiligheidsregio, MAR, Cumela en de Adviesraad Sociaal Domein. Adviesbureau RHDHV helpt ons in het hele proces.

Fase 1

Wat?

Een inventarisatie van de grootste knelpunten op het gebied van verkeer en mobiliteit in Culemborg.

Hoe?

Door metingen te doen (hoeveelheid verkeer en snelheid), te kijken naar verkeersongevallen, klachten over verkeer en een online enquête. Iedereen kreeg daarbij de mogelijkheid om kansen en knelpunten aan te geven op een kaart van Culemborg. Daarnaast is gekeken naar trends en ontwikkelingen in het verkeer. De grootste knelpunten zijn:

 • De drie punten waar je onder het spoor door moet: Tunnelweg, Vianense Poort, Kanonnenpoort.
 • De oost-west route:
  • Noordelijke route (centrum, Jan van Riebeeckstraat, Prijsseweg)
  • Zuidelijke route (Weidsteeg, Stationssingel, Tunnelweg, Wethouder Schoutenweg)
 • Drie kruispunten:
  • Ovonde
  • Weidsteeg met de Dr. Hockesingel
  • Rotonde Lanxmeersestraat-Beethovenlaan-Rijksstraatweg- Meerlaan

Dit besloot de gemeenteraad

De gemeenteraad heeft twee doelen geformuleerd voor het GVVP:

 • Het verbeteren van verbindingen voor langzaam verkeer, voor fietsers en voetgangers. Op  deze plekken in de stad:
  • route Parijsch – centrum Culemborg (via Vianense Poort)
  • route Stationssingel – Weidsteeg (tot komgrens)
  • nieuwe onderdoorgang voor fietsers en voetgangers station
  • rotonde Rijksstraatweg – Meerlaan - Beethovenlaan
  • Otto van Reesweg
  • Oostersingel
  • Parallelweg oost
  • Route Tunnelweg
 • Het stimuleren van Openbaar Vervoer en fietsgebruik. Met aandacht voor het verbeteren van de verkeersveiligheid. Aandachtspunten:
  • route scholieren (Melkbruggetje en Zeedijk)
  • Beusichemsedijk/Goilberdingerdijk
  • toegankelijkheid voetgangersnetwerk
  • huidig netwerk Openbaar Vervoer in stand houden
  • beperken overlast bevoorrading (met name rondom centrum)
  • instellen parkeerroutes centrum

Fase 2

Wat?

Wie nemen er allemaal deel aan het verkeer? Automobilisten, vrachtwagenchauffeurs, 
buschauffeurs, fietsers, voetgangers, boeren op de tractor misschien? Welke wegen gebruiken zij? En waar komen ze elkaar dan tegen? Een verkeerskundig plan kijkt naar dat soort gegevens. Van iedere soort verkeersdeelnemer is het belangrijk om een netwerkkaart te maken. Op zo’n netwerkkaart is te zien langs welke hoofdroutes de deelnemers zich verplaatsen door de stad. Hierdoor weten we ook op welke routes meerdere soorten verkeersdeelnemers dezelfde route gebruiken en elkaar kruisen. Op die plaatsen ontstaat onveiligheid het meest.

Hoe?

We hebben netwerkkaarten gemaakt voor fietsers, voetgangers, auto’s, vrachtverkeer en  openbaar vervoer. Bekijk de kaarten op deze website.

Dit besloot de gemeenteraad

De gemeenteraad heeft de netwerkkaarten vastgesteld en daarmee besloten welke verkeersdeelnemers op welke route het meest belangrijk zijn. De raad heeft de richting aangegeven. Culemborg kiest voor:

 • Duurzaamheid.
 • Veilige en comfortabele fietsroutes.
 • Veilige en comfortabele voetgangersroutes.
 • Optimale bereikbaarheid met openbaar vervoer.
 • Eén grote maatregel in plaats van meerdere kleine maatregelen.

Fase 3

Wat?

De wensenlijst voor de komende tien jaar is lang. En helaas zijn de kosten voor aanpassingen in de infrastructuur hoog. Dat betekent dat we niet alle knelpunten direct kunnen oplossen. We moeten keuzes maken. De raad kiest liever voor één grote maatregel, dan voor meerdere kleine maatregelen. Er zijn drie plekken in Culemborg waarbij zo’n grote maatregel de oplossing is: 

 • De Vianense Poort
 • De Weidsteeg, rond de Dr. Hockesingel
 • Rotonde Beethovenlaan

In juni en juli 2020 kregen inwoners de mogelijkheid om aan te geven wat zij van deze drie voorgestelde grote verkeersmaatregelen vinden. Zo’n 1.400 mensen vulden online de enquête in. Zij spraken hun voorkeur uit. En maakten hun zorgen kenbaar. Uit de enquête blijkt geen duidelijke voorkeur voor een bepaalde maatregel. Inwoners geven wel duidelijk aan waar hun twijfels zitten. Lees meer over de resultaten in dit artikel. 

Hoe nu verder?

Op dit moment leggen we alles wat we nu weten naast elkaar. Dat gaat naast de resultaten van de enquête om de eerdere gesprekken met de klankbordgroep en projectgroep en om de verkeerskundige analyses. Dit alles verwerken we in het Gemeentelijk Verkeer- en Vervoersplan (GVVP). In november 2020 verstuurt het college het GVVP naar de gemeenteraad. Bij het plan zit dan ook een advies rondom de maatregelen en prioritering. Het is dan aan de gemeenteraad om het GVVP vast te stellen.  

Bekijk een aantal verslagen hier: